Investeren in innovatie

18 november 2016 - Dit is Werken bij BAM! / Kennis / Duurzaamheid / Organisatie

Hoe brengen we vernieuwende initiatieven van collega’s sneller tot ontwikkeling? Aan het woord Céline Bent, Head of Innovation. 

‘Leidend zijn op het gebied van digitaal bouwen, resultaatgerichte innovatie beter structureren én het ontwikkelen van innovatieve partnerschappen. Dat zijn drie belangrijke doelen van het innovatiebeleid van BAM’, zegt Céline Bent, Head of Innovation.


Céline Bent

 

BAM heeft de intentie om voorop te lopen bij digitalisering in de bouwwereld. We passen de modernste ontwerp- en visualiseringsinstrumenten toe en volgen nauwgezet de zich wijzigende klantwensen. Investeren in innovatie – ‘nieuwe dingen doen’ – is een van de drie pijlers uit de strategie van BAM tot 2020.

‘Daarvoor bewandelen we twee paden. Enerzijds business innovation, waarbij we innovatie-initiatieven van onze collega’s meer willen structureren en waar nodig versterken, bijvoorbeeld door initiatieven samen te voegen. Het andere pad betreft radicaal nieuwe dingen doen, waarvoor BAM Start-up is opgericht. Uiteraard werken we nauw samen.’

 

Vijf thema’s

‘Vaak zijn innovaties ontwikkelingen, die iemand er even bij doet. Dat willen we veranderen.’ Alle lopende initiatieven zijn in kaart gebracht, wat geleid heeft tot een lijst van ruim 260 ideeën, rijp en groen door elkaar. ‘Om hier meer structuur in aan te brengen, clusteren we de innovaties in vijf thema’s: digitaal bouwen, BIM, physical construction, toekomstige trends en interne verbeteringen. Bij digitaal bouwen kun je denken aan de toepassing van virtual reality en het creëren van een digitaal platform. Physical construction heeft bijvoorbeeld betrekking op het gebruik van nieuwe materialen, zoals zelfhelend beton.

Daarnaast is een vijf-stappenplan opgezet – het innovation funnel process – om innovaties sneller te ontwikkelen. Bij elke stap wordt getoetst of een idee wel of niet kansrijk is of aanpassing behoeft.’

Innovatiesessie

 

Inspirerend

Bent was tot medio dit jaar als projectleider corporate social responsibility (CSR) nauw betrokken bij het duurzaamheidsbeleid van BAM. ‘Mijn hart ligt nog steeds bij CSR. Ik zie innovatie als een middel om succesvol te kunnen bijdragen aan het creëren van een duurzaam gebouwde omgeving. In die zin is mijn nieuwe werkveld een variant op wat ik eerder deed. Samen met gepassioneerde collega’s bezig zijn met spannende nieuwe technologieën is zeer inspirerend.’ 

 

Rob van Kampen vertelde in een eerder artikel over het andere aspect van 'nieuwe dingen doen': BAM Start-up