Doorbraak in asfaltrecycling

29 november 2016 - Dit is Werken bij BAM! / Kennis / Projecten / Duurzaamheid / Infra

BAM Infra heeft met succes in twee proefvakken asfaltdeklagen toegepast die voor 80 tot 93 procent bestaan uit gerecycled materiaal. 

De innovatieve mengsels zijn bovendien geproduceerd bij een temperatuur van 105 graden, waardoor een energie- en CO2-reductie is bereikt van 30 procent.

‘We zullen de komende jaren aan de hand van metingen de kwaliteit van de deklagen op de voet volgen’, zegt Rien Huurman, manager research & development bij BAM Infra Asfalt. De proef is uitgevoerd in samenwerking met de provincies Noord-Brabant en Gelderland. In de N279 bij Veghel is over een lengte van ruim een kilometer een nieuwe deklaag aangebracht die voor ruim 80 procent bestaat uit gerecycled materiaal.

‘Dit bestaat voornamelijk uit de steentjes die zijn teruggewonnen uit enkellaags zoab (zeer open asfalt-beton). In de N338 nabij Doesburg zijn we nog een stap verder gegaan. In dit proefvak van een kilometer is een asfaltmengsel toegepast, waarvan ook de mastiek – het bindmiddel – grotendeels is geproduceerd uit hergebruikte materialen. Zo komen we tot een recyclingwaarde van 93 procent. Het gaat ook hier om tweelaags zoab, dus bij elkaar hebben we bijna vijf kilometer zoab verwerkt.

De ploegen en de asfaltcentrale hebben er hard aan getrokken om de weg weer tijdig te kunnen openstellen voor het verkeer.’

Aanleg van het proefvak bij Doesburg

 

Sluitstuk

Aanleg van de proefvakken vormde het sluitstuk van het Europese demonstratieproject LE2AP, waaraan BAM ruim drie jaar heeft gewerkt met mede-financiering van een Europese LIFE-subsidie. Huurman: ‘Doelstellingen van LE2AP waren het realiseren van een asfaltmengsel met 80 procent gerecycled materiaal, terugbrengen van de geluidsemissie met 7 dB en tevens reduceren van de CO2-uitstoot door het mengsel te produceren bij 80 graden. Dat laatste doel bleek niet haalbaar zonder de samenstelling van het mengsel aan te passen en dat vonden we ongewenst. Met name de hoogwaardige recycling van grondstoffen was voor ons maatgevend en dat doel is bereikt, evenals de geluidsreductie. In Nederland wordt opgebroken asfalt nu voornamelijk gebruikt in de fundering van wegen, in feite downcycling in plaats van recycling. Nieuwe wegen worden nauwelijks aangelegd, er is meer sprake van een markt waarbij deklagen worden vervangen. Wij zijn nu in staat het materiaal uit opgebroken deklagen bij lagere temperaturen te verwerken in nieuwe deklagen.'

 

Meer informatie? Website BAMLE2AP