CO₂

Een aanzienlijk deel van onze kosten komt voor rekening van ons energieverbruik, dat een indicator is voor de efficiëntie van onze processen. Wij zijn een grote speler in onze sector met een relatief hoog energieverbruik, en dus heeft ons energieverbruik ook een grote impact op de maatschappij.

Onze emissies, die gekoppeld zijn aan ons energieverbruik, zijn ook relevant voor BAM vanwege de risico’s die voortkomen uit wetswijzigingen. Met name het emissiehandelssysteem van de Europese Unie en de gevolgen daarvan voor onze asfaltfabrieken spelen daarbij een rol. Omdat emissies geen directe gevolgen hebben voor de kosten, hebben ze minder impact voor onze stakeholders dan ons energieverbruik.

Wij hebben targets opgesteld voor zowel absolute als relatieve vermindering van ons energieverbruik en onze emissies. BAM controleert en benchmarkt ieder kwartaal de vooruitgang met betrekking tot deze targets voor de verschillende activiteiten binnen het bedrijf.

CDP A List  2015 + CDP Climate Disclosure Leader 2015

CDP A List 2015 ClimateCDP Climate Disclosure Leader 2015