Kerngegevens

(x € miljoen, tenzij anders vermeld)

Opbrengsten uit voortgezette activiteiten

2015

2014

Opbrengsten

7.423

7.314

Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen

88,2

62,2

Resultaat vóór belastingen

13,3

(122,4)

Nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap

10,2

(108,2)

Winst per aandeel (in €1)

2015

2014

- Voortgezette activiteiten

0,04

(0,40)

- Beëindigde activiteiten
 

-
 

-
 

Dividend per gewoon aandeel (in €1)

0,02

-

Dividend payout (in %)

50

-

Aantal aandelen per 31 december (x 1.000)

270.394

270.999

Slotkoers aandeel per 31 december (in €1)
 

5,13
 

2,58
 

Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap

902,1

827,4

Garantievermogen

1.026,5

951,9

Totaal activa
 

4.852,2
 

4.956,0
 

Orderportefeuille
 

11.480
 

10.268
 

Netto-investeringen in materiële vaste activa

41,7

39,0

Afschrijvingen op materiële activa

66,5

79,6

Amortisatie op immateriële activa

4,0

3,2

Bijzondere waardeverminderingen

39,1

115,9

Kasstroom vóór dividend

119,8

90,5

Ratio's

2015

2014

- Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen uit voortgezette activiteiten in % opbrengsten

1,2

0,9

- Nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap in % opbrengsten

0,1

-

- Nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap in % gemiddeld eigen vermogen

1,2

-

Solvabiliteitratio's

2015

2014

- Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap in % totaal activa

18,6

16,7

- Garantievermogen in % totaal activa

21,2

19,2

Personeel

2015

2014

Gemiddeld aantal medewerkers (in fte)

21.916

23.325

Aantal medewerkers per 31 december (in fte)

21.248

23.137

Opleidingskosten per medewerker (in €1)

509

579

Vrouw / man (in %)

14/86

14/86

Veiligheid

2015

2014

Ongevallenindex (Incident Frequency (IF))

4,5

5,0

Veiligheidsbewustzijn (Safety Awareness Audits (SAA))

75,4

74,2

CO2 en energie

2015

2014

CO2-emissie (in kiloton)

230

242

CO2-emissie-intensiteit (ton per miljoen €)

30,9

33,0

Energie (in terrajoule)

3.356

3.410

Afval

2015

2014

Afval (in miljoen ton)

2,4

4,8

Bouw- en kantoorafval (in kiloton)

161

182

Scheiding van bouwafval (in %)

29

33