BAM, een veelzijdige werkgever

Bouwen is vooral: bouwen op mensen. Ontwikkelen is vooral: ontwikkelen ván mensen.

Het zijn de kwaliteiten van onze medewerkers, die de kwaliteit van onze projecten bepalen. Medewerkers vormen het 'human capital' van BAM, waarmee wij onze marktpositie verder versterken en ons rendement verhogen.

BAM is op zoek naar talentvolle, ambitieuze medewerkers met en zonder werkervaring, die kunnen bijdragen aan de groei en winstgevendheid van onze bedrijven en projecten. Intelligente, 'stevige' teamspelers die resultaatgericht te werk gaan en onze projecten tot een succes weten te maken.

Bij BAM streven wij naar een open bedrijfscultuur. Een positieve sfeer waarin de meest uiteenlopende talenten en karakters zich thuis voelen. Met eindgebruikers die allemaal anders zijn, is diversiteit en openheid in onze organisatie eenvoudigweg een must

Ontwikkeling

BAM ziet medewerkers als het kostbaarste bezit van de organisatie en de inzet van gemotiveerd professioneel personeel als de sleutel tot succes. BAM biedt medewerkers groei- en ontplooiingsmogelijkheden. Met BAM Business School beschikt BAM over een uitstekend opleidingsinstituut dat de medewerker helpt bij de verwezenlijking van zijn doelen.

Lees meer over loopbaanontwikkeling

Diversiteit

Bij BAM vinden wij dat ons medewerkersbestand een weerspiegeling moet zijn van onze eindgebruikers. Wij hechten daarom aan de verschillen die medewerkers met zich meebrengen en zien dit als een voordeel. Medewerkers worden aangemoedigd om anders te denken en te handelen, om zichzelf te zijn en om hun individuele vaardigheden in te zetten.

Ons personeelsbeleid is gericht op de eerlijke behandeling van onze medewerkers. Wij moedigen onze mensen aan om deel te nemen aan verschillende netwerken zodat zij hun blik verruimen en professionele groei wordt gestimuleerd. Zo werd bijvoorbeeld Female Capital opgericht, hét vrouwennetwerk van Koninklijke BAM Groep nv in Nederland. Het netwerk richt zich op ambitieuze vrouwen, die belang hechten aan het bieden en ontvangen van onderlinge steun en adviezen, in de veelal mannelijke bedrijfscultuur waarin zij werkzaam zijn.