De man-vrouwverhouding in bouw en ict ‘We moeten onze sectoren beter gaan verkopen’ NOT AVAILABLE IN ENGLISH

Bron: SER Topvrouwen

Dat iedereen kan meedoen en gelijke kansen heeft op de arbeidsmarkt, is niet alleen van belang voor werknemers. Ook bedrijven hebben alle reden om hier bewust mee aan de slag te gaan. In de bouw en de digitale sector blijft het aandeel vrouwen in de (sub)top achter. Ruud Joosten en  Jeannine Peek van Capgemini Nederland bespreken met SER Topvrouwen hoe dat komt en wat onze bedrijven eraan doen.

Over het belang van een evenwichtige man-vrouwverdeling in de ict-sector hoeft Jeannine Peek, algemeen directeur van IT- en consultancybedrijf Capgemini Nederland, niet lang na te denken. ‘Gemengde teams zorgen voor betere beslissingen en bedrijfsresultaten. Specifiek in onze sector is een vrouwelijk perspectief ook noodzakelijk om de juiste applicaties te ontwikkelen. Anders loop je het risico dat je een product op de markt brengt dat voor vrouwen minder goed blijkt te werken.’

In de bouw is dat niet anders, aldus Ruud Joosten: ‘Onze sector is onmisbaar bij het vormgeven van een duurzame toekomst. Deze rol kunnen we alleen spelen met een divers samengesteld personeelsbestand. Diversiteit zorgt in een bedrijf voor meer creativiteit en aandacht voor samenwerken.’

Imagoprobleem

In de bouw bestaat 15,4 procent van de subtop uit vrouwen en bij de vijftig grootste bouwers van Nederland is geen enkele vrouwelijke CEO te vinden. Joosten noemt het imagoprobleem van de sector als een van de oorzaken. ‘Wij staan bekend als een masculiene en conservatieve sector, die weinig aantrekkelijk is voor vrouwelijke medewerkers.’

Rolmodellen

Joosten gelooft vooral in rolmodellen. ‘Alleen als er vrouwen zijn die uitdragen hoe waardevol het is om in de bouw te werken, wordt de sector aantrekkelijker voor andere vrouwen. Daarom is het zaak dat we nu daadwerkelijk vrouwen gaan aannemen in (sub)topfuncties.’ Ook de digitale sector moet zichzelf beter gaan verkopen aan vrouwen, vindt Peek. ‘Duidelijk maken dat werken in de ict leuk en lonend is. De nadruk leggen op de toepassingen en maatschappelijke context van de techniek: er zijn zoveel mooie voorbeelden van de inzet van ict in de zorg en op scholen.’

Diversiteit en inclusie

Essentieel is ook een werkomgeving waar vrouwen zich thuis voelen. Joosten: ‘Diversiteit kan niet zonder inclusie: een werkklimaat waarin iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Want anders haken de mensen die je met veel moeite hebt aangenomen, teleurgesteld af.’ Peek: ‘Dit betekent dat bedrijven de gewoontes moeten veranderen die – soms onbewust – de sfeer minder inclusief maken. Het helpt ook als flexibiliteit in werktijden vanzelfsprekend is. Dat het, voor vrouwen én mannen, volstrekt normaal is om bijvoorbeeld eerst de kinderen naar school te brengen.’

Onderzoek

Joosten: ‘Toekomstige medewerkers willen geïnspireerd raken door de wezenlijke bijdrage van het bedrijf aan de samenleving.’ Diversiteit draait bij het bouwbedrijf niet alleen om gender, maar ook om onder meer leeftijd, geaardheid, levensovertuiging en afkomst.
De eerste stap is om inzicht te krijgen in hoe het ervoor staat met diversiteit en inclusiviteit in de organisatie. ‘Inzicht en kennis zijn nodig om het juiste beleid te kunnen voeren. Hierbij kiezen we bewust voor een bottom-upbenadering. Zo houden we ieder kwartaal een digitaal engagementonderzoek onder alle medewerkers. Dan stellen we vragen als: ‘voel je je thuis, hoe is het leiderschap en zou je BAM aanraden als werkgever?’ Daarnaast zijn we in 2021 gestart met een tweejaarlijks assessment rondom inclusiviteit, via een steekproef onder alle medewerkers.’

Met elkaar in gesprek

BAM en Capgemini Nederland namen deel aan de dialoogbijeenkomst die de SER in november organiseerde voor bedrijven uit de bouw en digitale sector die onder de ingroeiquotum- en streefcijferwet vallen. Joosten: ‘Dit soort bijeenkomsten is heel zinvol, omdat iedereen in de sector dezelfde worsteling doormaakt.’

Lees het volledige artikel op de website van SER Topvrouwen.

Werken bij BAM