Koninklijke onderscheiding voor mr. D. Sinninghe Damsté

23 November 2000 20:37 - Koninklijke BAM Groep nv

Mr. D. Sinninghe Damsté is bij zijn afscheid als lid Raad van Bestuur van HBG, Hollandsche Beton Groep nv, benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De versierselen behorend bij de koninklijke onderscheiding werden hem op 22 november in Den Haag uitgereikt door drs. J.M. Hupkes, loco-burgemeester van Wassenaar.

De heer Damsté heeft vanaf 1988 deel uitgemaakt van de Raad van Bestuur. Hij ontving de koninklijke onderscheiding mede op grond van zijn inzet voor maatschappelijke organisaties.

De heer Damsté vervult diverse bestuursfuncties, waaronder het penningmeesterschap van Vereniging Natuurmonumenten.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 37212121.