In de ban van de ring

16 oktober 2017 - Dit is Werken bij BAM! / Projecten / Techniek / Infra

Innovaties voor hoogspanningsverbinding.

Rugstreeppadden, torenvalken, wilde orchideeën… het projectteam van BAM Infra, verantwoordelijk voor de bouw van een deel van Randstad 380 kV Noordring, is inmiddels aardig op de hoogte van de flora en fauna in het gebied tussen Bleiswijk en de Zuidelijke Ringvaart bij Roelofarendsveen. Omgeven door talloze voorzorgsmaatregelen komt de uitvoering van het project nu goed op stoom.

In opdracht van netwerkbeheerder TenneT realiseert BAM Infra, in samenwerking met Engie, 62 mastfundaties voor Wintrackmasten, inclusief vijf zogenoemde stijgpunten. De ontwerp- en bouwopdracht voorziet tevens in gedeeltelijke ondergrondse verbindingen voor zowel 150 kV als 380 kV-kabels met een totale lengte van ruim tien kilometer en het verwijderen van dertig 150 kV-vakwerkmasten.

Met Randstad 380 realiseert TenneT ringstructuren in het 380kV-hoogspanningsnet. Dergelijke ringen voorzien in een grotere capaciteit en een hogere betrouwbaarheid. BAM Infra realiseerde eerder ondergrondse verbindingen voor de zuidelijke ring tussen Bleiswijk en Wateringen.


Het storten van de fundering voor de masten

 

Borgen van planning

‘We zijn nu verantwoordelijk voor perceel 2 van de Noordring, gesitueerd tussen het hoogspanningsstation in Bleiswijk en de Zuidelijke Ringvaart van de Haarlemmermeer. Daarbij hebben wij tevens de coördinatieverplichting over de partijen die de masten plaatsen en de hoogspanningskabels monteren’, vertelt Mark van der Graaf, projectmanager van BAM Infra. ‘Dat betekent onder meer het borgen van de integrale planning en de bijbehorende raakvlakken. Ook toetsen wij alle veiligheidsplannen op eenduidigheid met het veiligheidsbeleid op het project.’

 

Veenweidegebied

Het 22 kilometer lange tracé voert voornamelijk door veenweidegebied met veel grondeigenaren. Van der Graaf: ‘Ook kruisen we watergangen, dijken, kabels en leidingen, snelwegen en spoorlijnen. Dat maakt het aantal belanghebbenden groot, zoals landbouwers, Rijkswaterstaat, ProRail, diverse gemeenten en waterschappen, allemaal partijen met wensen en eisen. Het vraagt veel energie dat alles samen met TenneT te managen. Onze werkzaamheden beginnen met de aanleg van tijdelijke bouwwegen, inclusief bruggen. De inrichting van de bouwplaatsen is een project op zich.’

 

Innovaties

BAM Infra ziet kans diverse innovaties toe te passen bij de aanleg van de hoogspanningsverbinding. Voor de mastfundaties is een geprefabriceerd fundatie-element ontwikkeld dat over de funderingspalen wordt geplaatst. Van der Graaf: ‘Hierdoor zijn we in staat de werkzaamheden op locatie te versnellen. Dat is gunstig voor de planning én voor de omgeving. Een kortere bouwtijd betekent minder bemalen en leidt tot behoorlijke kostenbesparing.’

 

Grondverdringend

Ook de tweede innovatie is niet eerder in Nederland toegepast: een grondverdringende techniek voor aanleg van de ondergrondse 150kV-kabels. Hierbij worden drie kabels in één werkgang, samen met de beschermende kunststofplaten erboven, als het ware in de grond geploegd. Deze methode spaart de omgeving en leidt ook weer tot minder bemaling. De waterschappen zijn hierover erg enthousiast.’ 

Meer over dit project en wat er zo bijzonder aan is? Bekijk de video