Energiegebruik bouwplaatsen onder de loep

10 november 2017 - Dit is Werken bij BAM! / Projecten / Duurzaamheid

Doelstelling: de CO2-uitstoot in 2020 met een kwart te hebben teruggebracht ten opzichte van 2015.

BAM Energy Systems gaat het energiegebruik van bouwplaatsen van BAM Bouw en Techniek en BAM Wonen beter monitoren. ‘Beter inzicht in energiegebruik is de eerste stap op weg naar energiebesparing en daarmee reductie van CO2-uitstoot’, vertelt Bart Kok, adviseur van BAM Energy Systems.

Energiebesparing in eigen gebouwen, maar ook op bouwplaatsen is – naast allerlei andere maatregelen – noodzakelijk om het door BAM gestelde doel te bereiken: In 2020 dient de uitstoot van CO2 met een kwart te zijn teruggebracht ten opzichte van 2015. ‘Door middel van monitoring krijgen we grip op energiekosten. Dat stelt je ook in staat kosten beter te begroten’, aldus Kok.

Energiegebruik monitoren
Jaap Balvers (links) en Bart Kok bij een slimme meter op een bouwplaats van BAM Wonen in Bodegraven

 

BAM Energy Systems is dé specialist binnen de Groep op het gebied van ontwerp, realisatie en exploitatie van duurzame energiesystemen. Voor diverse interne en externe opdrachtgevers voert de specialistische dochteronderneming van BAM Bouw en Techniek energieaudits uit en adviseert over energievraagstukken. Daarnaast is BAM Energy Systems nauw betrokken bij de nul-op-de-meter-woningen die AM en BAM Wonen realiseren.

 

Gerichte maatregelen

‘Na een pilot zijn we deze zomer gestart met de monitoring van bouwplaatsen. Met ons nieuwe energiemanagementsysteem houden we continu het energiegebruik in de gaten en detecteren we automatisch afwijkende patronen waar mogelijk energie valt te besparen. Hetzelfde systeem wordt door ons gebruikt om de prestaties van complete gebouwen en installaties te monitoren’, zegt Jaap Balvers, adviseur bij BAM Energy Systems.

 

Sluipverbruik

‘Het aantal bouwplaatsen dat we monitoren zal uiteindelijk uitkomen op 100 tot 150. Met data van de slimme meters zijn we in staat elke vijftien minuten het energiegebruik in kaart te brengen en dat kan waardevolle informatie opleveren. Bijvoorbeeld op welk moment van het bouwproces de meeste energie wordt gebruikt. Ook wordt het sluipverbruik na werktijd inzichtelijk gemaakt, bijvoorbeeld van een straalkachel in de bouwkeet die men vergeten is uit te schakelen. Door bouwlocaties met elkaar te vergelijken, zien we waar sprake is van afwijkingen en kunnen gericht acties worden genomen.’

 

Kostenbesparing

Peter Gijsen, duurzaamheidsmanager van BAM Bouw en Vastgoed, is blij met het initiatief. ‘Hoewel elektriciteitsverbruik op bouwplaatsen en kantoren niet de grootste bron van CO2-emissie is – dat is de uitstoot door leaseauto’s en bedrijfswagens – moeten we hier toch naar kijken. Terugdringen van het energiegebruik leidt tot kostenbesparing en het analyseren van de afwijkingen kan helpen bij het optimaliseren van onze processen.’

 

Pilot BAM Materieel

Naast het monitoren van de hoofdmeters is BAM Energy Systems nauw betrokken bij de pilot Energie op de bouwplaats van BAM Materieel. Hierbij worden de afzonderlijke groepen in de hoofdverdeelkast van een bouwplaats gemeten.