Robuuste kernen Groninger Forum

20 maart 2017

Langzaam maar zeker verheffen twee betonnen kernen zich boven de bebouwing van de Groningse binnenstad.

Met de nabij gelegen Martinitoren zullen ze niet kunnen wedijveren. Dat maakt de zware constructies niet minder imposant, als deze eind dit jaar het hoogste punt bereiken.

‘De twee kernen zijn leidend in de planning. Per zeven weken klimmen we een verdieping. Het geeft de complexiteit aan van de schuin toelopende constructies, die boordevol zware wapening zitten om te voldoen aan de eisen op het gebied van aardbevingbestendig bouwen, verduidelijkt Jos Rona, projectdirecteur bij BAM Bouw en Techniek, regio Noord.

‘Het beton is door al die wapening moeilijk te verdichten. Door de hoogte van de wanden – waardoor een enorme druk ontstaat op de bekisting - moet het stortproces langzaam verlopen met een stijghoogte van een meter per uur. In de kernen worden staalplaten ingestort. Deze zorgen voor de verbinding met de staalconstructie, die steeds een verdieping achterloopt op de kernen. Omdat beide processen incidenteel veel kraantijd vergen, werken we met verschoven diensten voor het beton en de staalconstructie.’

Rona verwacht dat het cultureel centrum eind 2018 conform planning zal worden opgeleverd. ‘We zoeken wel naar mogelijkheden om werkzaamheden naar voren te halen. Zo worden de verticale leidingschachten elders in Groningen volledig geprefabriceerd. Daarmee verplaatsen we uren van de bouwplaats naar een locatie waar we de schachten onder geconditioneerde omstandigheden kunnen bouwen. Vervolgens worden de schachten compleet ingehesen. Ook onderzoeken we mogelijkheden de metalstud-frames van de binnenwanden elders vóór te bouwen.’

Een van de kernen van het Groninger Forum, met op de achtergrond de Martinitoren

 

Seismische krachten

Voor de gevel worden diverse tests uitgevoerd. Rona: ‘Onderzocht is in hoeverre de verankering van de gevelelementen de seismische krachten kan opnemen. En in de fabriek van gevelleverancier Schüco worden momenteel testen uitgevoerd om te voldoen aan de hoge lucht- en waterdichtheidseisen. De verdiepingshoge drievoudig geïsoleerde glasgevel wordt structureel verlijmd. Voor de natuursteen geveldelen wordt gebruik gemaakt van een vloeibare dampremmende laag. De luchtdichtheidseisen van het gebouw doen nauwelijks onder voor de norm van Passiefhuis.’

Behalve het Groninger Forum realiseert BAM Bouw en Techniek ook een deel van de randbebouwing van de Nieuwe Markt Zuidzijde. ‘Dit deel van de vernieuwing van de oostzijde van de Grote Markt is door de gemeente apart aanbesteed. Dit project bestaat uit drie deelplannen, die nieuwbouw, renovatie en zelfs restauratie omvatten. In één gebouw kunnen we de eiken vloerbalken opnieuw gebruiken, waardoor het pand een monumentenstatus krijgt.’

 

Teamprestatie

Met gepaste trots spreekt Jos Rona over de prestaties die worden geleverd. ‘Het projectteam heeft tijdens de engineerings- en werkvoorbereidingsfase de integrale opgave binnen een jaar vanaf het aardbevingsbestendige ontwerp bouwrijp gemaakt. Het is nu de uitvoering die hier met aantoonbare kwaliteitsborging enthousiast vervolg aan geeft.’


De staalcontructie is seismisch herontworpen met zwaardere profielen en complexe verbindingen tot gevolg

 

Lees een eerder artikel over het Groninger Forum