Tunnel Assen trillingsarm gebouwd

30 maart 2017 - Dit is Werken bij BAM! / Projecten / Infra

Onder de noemer Florijnas werkt de gemeente Assen aan een betere bereikbaarheid van (het centrum van) de stad.

Om doorgaand verkeer ter hoogte van het NS-station te scheiden van bestemmings- en langzaam verkeer wordt de Overcingellaan deels verdiept aangelegd, in combinatie met een ongelijkvloerse kruising. Een project op het lijf geschreven van BAM Infra.

Ontwerp en bouw van een 450 meter lang tunnelbak, waarvan 170 meter gesloten, én twintig jaar onderhoud. Dat is de kern van de opdracht die BAM Infra medio 2015 verwierf van de gemeente Assen. Naderhand werd daar door de gemeente de opdracht voor de ruwbouw van een ondergrondse fietsenstalling onder het nieuwe NS-station aan toegevoegd. Niet onlogisch want beide projecten zijn nauw verweven met elkaar.

‘Ook zijn we verantwoordelijk voor de aansluitende wegenwerken’, zegt Marco Waterlander, projectleider van BAM Infra. ‘De Overcingellaan – een belangrijke verkeersader – krijgt de vorm van een stadsboulevard met vrijliggende fietspaden. En de herinrichting van een deel van de Spoorstraat en de Stationsstraat behoren eveneens tot ons project.’

Diepwanden

Voor de verdiepte ligging realiseert BAM Infra een polderconstructie. ‘De vraagspecificatie schrijft diepwanden voor, die door BAM Infra Speciale Technieken worden aangebracht tot in de waterdichte kleilaag op een diepte van maximaal dertig meter. In het door BAM International ontworpen plan fungeert het dak van het gesloten tunneldeel tevens als stempelconstructie. De diepwand blijft in zicht. Alhoewel de gemeente bekend is met dit type constructie, hebben we de klant meegenomen naar het Groninger Forum [link] om het resultaat te laten zien van de kelderwanden die BAM daar als diepwand heeft  uitgevoerd’, aldus Waterlander.

BAM Infra Verkeerstechniek realiseert de verlichting in de tunnel, BAM Bouw en Techniek is ingeschakeld voor de aanleg van een droge blusleiding in de tunnel, alsmede de riolering en aarding in de fietsenstalling.

Trillingsarm

‘Voordeel van de diepwandmethode is dat er nauwelijks trillingshinder ontstaat voor de omgeving’, zegt uitvoerder Mans van der Tuuk, terwijl hij vanuit de bouwput wijst op de nabij gelegen bebouwing. ‘Het project wordt uitgevoerd in twee fasen om het stationsgebied bereikbaar te houden. In april 2016 zijn we gestart met het noordelijke deel.’

‘Nog voor kerst is het tunneldak gestort en in januari konden we verder met het aanbrengen van een natuurstenen afdekrand op de diepwanden. In april kan het verkeer over het tunneldak rijden. Ook de ruwbouw van de ondergrondse fietsenstalling is dan gereed. Daarna gaan we verder aan de zuidzijde. In maart 2018 is het project gereed.’


De tunnelwand wordt afgedekt met een natuurstenen plint


Het storten van de vloer van de fietsenstalling


Het projectteam bij de tunnelbak