Spoorverbreding in de maak

20 juli 2017 - Dit is Werken bij BAM! / Projecten / Infra

Op meerdere fronten is BAM Infra actief op het tracé tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn.

Meest in het oog springend, op het spoorverdubbelingsproject van ProRail, zijn de activiteiten op de voorbouwlocatie. Hier wordt door HSM Steel Structures, partner in bouwcombinatie UTARK, gewerkt aan de spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal, die later dit jaar op zijn plaats wordt gelegd. Met hoofduitvoerder Ton van Gils bezoeken we een aantal bouwlocaties langs het twee kilometer lange tracé.

Spooruitbreiding UTARKVanaf de werf van HSM in Schiedam is de brug in drie transporten – bestaande uit een ponton met boogdeel en een ponton met dekdeel – over het water aangevoerd naar de voorbouwlocatie. Hier worden de secties aan elkaar gelast en de verticale hangers aangebracht. ‘Met hydraulisch bestuurde platformwagens, zogenoemde spmt’s, zal Sarens de 3.500 ton zware brug medio november naar zijn plek rijden en over het Amsterdam-Rijnkanaal varen. Op een deel van de 800 meter lange route zullen we grondverbetering moeten toepassen om het gewicht te kunnen dragen. Hiervoor zullen we ruim 40.000 m3 granulaat en zand aanbrengen.’

Het eerste van de twee landhoofden aan weerszijden van het kanaal – gesitueerd tussen de twee boogbruggen – is gereed. Van Gils: ‘Ze steunen elk op zo’n vijftig stalen buispalen. Vanwege de enorme hoeveelheid wapening zijn in de bekisting van de schuine wand stortluiken aangebracht. Ook zijn koelleidingen opgenomen om het verhardingsproces gecontroleerd te laten verlopen. Voor de vlechter was het een hele kunst om alles op zijn plek te krijgen. Vooraf hebben we daar met de vlechter goed over nagedacht.'

ProRail laat je op diverse bouwlocaties live meekijken via webcams. Klik hier