‘Onze wereld vraagt om modulair bouwen’

4 september 2017 - Dit is Werken bij BAM! / Digital construction / Duurzaamheid / Bouw / Techniek

Minder componenten met meer functionaliteit.

Om het misverstand meteen maar uit de weg te helpen: modulair ontwikkelen en bouwen van leidingsystemen is niet hetzelfde als het prefabriceren hiervan. ‘MOB gaat veel verder. Het heeft alles te maken met circulair bouwen en het voorkomen van afval’, zegt Nico Lamerichs.

Volgens de directeur van Modulair Ontwikkelen en Bouwen, een van de specialismen van BAM Bouw en Techniek, sluit MOB perfect aan op de strategie van de Groep: eerst virtueel bouwen, pas daarna feitelijk realiseren. Het product van het eerste uur van MOB – gevestigd in Veenendaal – is de zogenoemde distributiebaan. Deze bevat de leidingen voor verwarming, koeling en brandbestrijding (sprinklers). Ook de kabelgoten voor elektriciteits- en datakabels zijn onderdeel van de distributiebaan. Daarnaast zijn nieuwe concepten volop in ontwikkeling. Lamerichs: ‘In plaats van de distributiebaan voor elk project opnieuw te ontwerpen, maken wij er een generiek product van. Deze standaardisering heeft grote voordelen. Voor het ontwerp- en bouwproces, voor de calculatie en prijsvorming, maar bijvoorbeeld ook voor beheer en onderhoud. Zo is het eenvoudig om de installaties aan te passen aan de wensen van een nieuwe huurder.’

Engineering
Eerst virtueel bouwen

 

‘Plug en play’

De standaardisering heeft betrekking op zowel de gekozen componenten, materialen, afmetingen en diameters, alsook op de positionering in het gebouw. ‘We onderscheiden vier elementen: de distributiebaan met of zonder aftakking naar een afgifte-unit, een bochtelement met een hoek van negentig graden en een T-element met een splitsing naar de zijkant. Met behulp van een configurator klikt de BIM-engineer het juiste element aan en plaatst dit in het 3D-model. Het is plug en play.’

 

Kennis delen

‘Modulariteit lukt alleen als het branchebreed wordt opgepakt. Reden waarom we hierover in overleg zijn met adviesbureaus. Uiteraard delen we onze kennis ook binnen de Groep. Zo ontvingen we onlangs een delegatie van de kennisgroep ziekenhuizen, met daarin collega’s van Nederlandse, Britse, Ierse en Duitse werkmaatschappijen.’

Nico Lamerichs en Pieter Hoogendoorn
Nico Lamerichs (rechts) samen met Pieter Hoogendoorn, Marketing & Business Developer, onder een module in de demoruimte

 

Het systeem is succesvol toegepast bij de bouw van Zaans Medisch Centrum en Rijnstraat 8 in Den Haag. En momenteel gebeurt dit bij WTC in Utrecht en project Aa en Maas in Den Bosch. Tevens is MOB in gesprek met andere bouwbedrijven.

 

Ei van Columbus

Minder componenten met meer functionaliteit – dat is de crux bij de distributiebanen die MOB realiseert voor project WTC in Utrecht (waarover meer in een volgend artikel op Werken bij BAM). Technisch ontwikkelaar Henry Dukel van BAM Bouw en Techniek bedacht met zijn concept het ei van Colombus.

Henry Dukel en Ton van Manen
Henry Dukel met de door hem bedachte regelaar. Links: Ton van Manen
 

Het World Trade Center in Utrecht kent achttien kantoorverdiepingen. Per verdiepingsvloer is de distributiebaan samengesteld uit 37 modules. Dukel: ‘Een module heeft normaliter twee regelaars nodig. Op zoek naar optimalisaties in het ontwerp bedacht ik deze regelaars te vervangen door één centrale regelaar per verdieping, die niet conventioneel wordt aangestuurd, maar via dataverbindng. Op kleinere schaal hebben we dit idee toegepast op project Trappenburch in Utrecht, waar het goed uitpakte. De centrale regelaar plaatsen we in de schacht. Dat maakt de klep veel makkelijker toegankelijk dan boven de plafonds op de verdiepingen. Vanuit serviceoogpunt een belangrijke plus.’

 


Montagewerkzaamheden van de distributiebaan voor WTC Utrecht

 

Met deze innovatieve oplossing bespaart MOB niet alleen veel geld, ook reduceert het de kans op faalkosten. ‘Door de toepassing van stekkerbare bekabeling kunnen geen fouten worden gemaakt bij het aansluiten. Dat maakt de inbedrijfsstelling van de installatie een stuk eenvoudiger. De oplevering van een project wordt vaak gekenmerkt door hectiek en spanning. Dit systeem brengt rust tijdens de eindfase van het werk.’

 

Kleine stap

Van modulair naar circulair bouwen is maar een kleine stap. Lamerichs: ‘Is een gebouw aan het eind van zijn levensduur, dan kunnen de modules van de distributiebanen eenvoudig worden uitgenomen en opnieuw worden gebruikt in een ander project. Vandaar ook onze slogan: ‘Today’s modularity is tomorrow’s circularity’.