Windturbinefundaties vlekkeloos afgezonken

15 september 2017 - Dit is Werken bij BAM! / Kennis / Projecten / Infra

Blyth-demonstratieproject levert veel interessante kennis en ervaring op.

De vijf windturbinefundaties van het Blyth-demonstratieproject staan stevig op de zeebodem voor de Engelse noordoostkust. De operatie van transport, afzinken én ballasten van de caissons is vlekkeloos verlopen.

De windturbinefundaties zijn, naar een ontwerp van BAM Infraconsult, door BAM Infra en BAM Nuttall gebouwd in een droogdok in Newcastle. ‘Na het opdrijven en uitvaren zijn de elementen eerst voorzien van ballastbeton om de stabiliteit te verbeteren’, zegt Victor Arnolds, project engineer van BAM Infra. ‘Daarna is elk element versleept naar de locatie van het windpark, zo’n zes uur varen. Het afzinken, door water in het caisson te pompen, nam tien uur in beslag. Eenmaal rustend op de geprepareerde zeebodem is het caisson gevuld met zand.’

Windturbinefundaties

De plaatsing luisterde zeer nauw. De scheefstand mocht maximaal 0,5 graden bedragen en de horizontale marge bedroeg twee meter. ‘Daar zijn we ruim binnen gebleven. Bij het eerste caisson bedraagt de scheefstand 0,12 graden. Deze staat op vijftig centimeter nauwkeurig. Bij het tweede caisson is de horizontale afwijking slechts vier centimeter’, aldus Arnolds.

Hij kijkt met plezier terug op zijn eerste afzinkoperatie. ‘Het was een bijzondere periode waarin we met het team veel tijd hebben gestoken. Tegelijkertijd geeft het een geweldige kick om het project van de tekentafel naar de realiteit te brengen. Ik hoop de opgedane kennis en ervaring mee te nemen naar volgende afzinkprojecten.’

Windturbinefundaties

Het project – deels gefinancierd met een Topsector Energiesubsidie van het ministerie van Economische Zaken – wordt uitgevoerd in opdracht van EDF Energy Renewables. Op de afgezonken fundaties worden windturbines geplaatst met een totaal vermogen van 41,5 megawatt. 

Eerder deed Jan Schuurman verslag van zijn traineeperiode in Newcastle en zijn werkzaamheden aan dit project. Lees verder