‘3D-printen past bij BAM’

20 februari 2015 - Dit is Werken bij BAM! / Duurzaamheid / Kennis / Projecten

Van zitbank via bouwkeet tot Landscape House. Langs die weg ontwikkelt zich het expopaviljoen dat in Amsterdam zal worden opgetrokken met behulp van 3D-printen. Dit jaar worden belangrijke stappen gezet.

Het Landscape House is een initiatief van Janjaap Ruijssenaars. De architect liet zich voor het ‘gebouw zonder begin of eind’ inspireren door de Aarde, die ook geen begin of eind kent. Met name de complexe krommingen in zijn ontwerp – de vloer loopt vloeiend over in het dak en omgekeerd – lenen zich bij uitstek voor 3D-printen. Voor de uitwerking en realisatie van zijn ontwerp zocht de architect contact met BAM.

‘Deze ontwikkeling past bij BAM. Wij zijn een innovatief bedrijf en bovendien sluit het mooi aan op het 3D-rekenen en -tekenen dat we doen met BIM en waarmee we inmiddels veel ervaring hebben opgebouwd. Het is in feite een logische vervolgstap’, zegt Rutger Sypkens, hoofd ontwikkelen bij BAM Bouw en Techniek, regio Noordwest. Samen met Paul de Vries, technisch ontwikkelaar bij de regio-onderneming, is hij nauw betrokken bij de uitwerking van de plannen. Daarbij wordt integraal samengewerkt met AM Real Estate Development. Met de gemeente Amsterdam, die het project met nog enkele founders financieel ondersteunt, wordt gezocht naar een geschikte locatie voor het Landscape House, dat onderdak zal bieden aan tijdelijke exposities van musea.

Het Landscape House van Janjaap Ruijssenaars
Het Landscape House van Janjaap Ruijssenaars

Driestappenplan

Maar zover is het nog niet. ‘We kiezen bewust voor een driestappenplan’, zegt De Vries. ‘Om vertrouwd te raken met de techniek en om goed te kunnen onderzoeken hoe het materiaal zich houdt. We zijn begonnen met een zitbankje. Daarvan willen we er nog een aantal maken, die her en der in de stad een plek krijgen. Volgende stap is een klein gebouwtje. Dat kan de keet zijn op de bouwlocatie of een koffiebarretje. Behalve vloer, wanden en dak zullen hierin ook elementen als kozijnen met sponningen en sparingen voor de installaties met de 3D-printer worden gerealiseerd. Pas daarna – in 2016 – zullen we met het Landscape House aan de slag gaan.’

Het 3-D geprinte bankje van zandsteen
Het 3-D geprinte bankje van zandsteen

Sypkens: ‘Het is niet zo dat wij het volledige gebouw 3D-printen. Het gaat juist om de combinatie van deze techniek met traditionele bouwmethoden. De gevel bestaat uit glas, de draagconstructie is van staal.’ Voor het 3D-printen wordt een grote installatie van Enrico Dini vanuit Italië naar de bouwlocatie verplaatst. ‘Hierin kunnen grote onderdelen worden gemaakt. Het proces maakt gebruik van zand, dat via honderden spuitmonden wordt bewerkt met een speciale vloeistof, waardoor het materiaal verhard. Nadat het zand dat niet is verhard wordt weggeblazen, ontstaat de definitieve vorm. Het eindproduct is te vergelijken met zandsteen. We onderzoeken nog hoe je het materiaal kunt versterken met wapening’, aldus De Vries.

Duurzame methode

Sypkens: ‘Er treedt geen verspilling op van bouwstoffen en dat maakt het een zeer duurzame productiemethode. Ook in dat opzicht past het helemaal in ons straatje.’

Rutger Sypkens (links) en Paul de Vries
Rutger Sypkens (links) en Paul de Vries