Stroomversnelling op stoom

17 februari 2015 - Dit is Werken bij BAM! / Bouw / Duurzaamheid / Starters / Projecten

De Stroomversnelling is gestart op initiatief van vier grote bouwbedrijven, waaronder BAM, en zes woningcorporaties en heeft tot doel woningen te renoveren zonder dat dit leidt tot een huurverhoging.

Na prototype en protoblok heeft BAM Woningbouw in Heerhugowaard de volgende stap gezet met de uitvoering van de Stroomversnelling. 49 woningen van woningcorporatie Woonwaard zijn in zes weken tijd energieneutraal gemaakt. De bewoners van de ‘nul-op-de-meter’-woningen konden genieten van een warme kerst.

De renovatie wordt gefinancierd vanuit de energiekosten, die huurders rechtstreeks afdragen aan de corporatie. De levensduur van de verouderde woningen kan zo met zeker veertig jaar worden verlengd.

‘Sinds we eind 2013 het prototype hebben gemaakt, gevolgd door het protoblok in het voorjaar van 2014, is het proces op tal van punten verbeterd’, vertelt Linda van Leeuwen, werkvoorbereider van BAM Woningbouw W&R Renovatie. ‘Zo hebben we de opbouw van het spouwblad, dat tegen het bestaande metselwerk wordt aangebracht, nader onder de loep genomen. Door het gewicht te beperken kunnen wij volstaan met een lichtere bevestigingsconstructie. Dat betekent dat minder grond hoeft te worden ontgraven en dat scheelt bouwtijd, de productie is verdubbeld tot twee woningen per dag. Tevens neemt de overlast voor de bewoners af.’

Energiemodule

Ook de energiemodule is tegen het licht gehouden. In deze buiten de woning geplaatste unit zijn vrijwel alle technische installaties samengebracht, zoals de omvormer van de zonnepanelen, de warmtepomp en de warmteterugwin-unit. Van Leeuwen: ‘Tijdens een concurrent engineering-sessie met alle installateurs hebben wij belangrijke verbeteringen kunnen doorvoeren. Bij het prototype was de module toegankelijk via een deur. Dat is nu gewijzigd in twee inspectieluiken. Dat scheelt een deur en een kozijn. Verder is ook het montage- en inregelproces gewijzigd. In plaats van dat alle installateurs hun eigen systemen plaatsen in de module, gebeurt dit nu in de werkplaats van Breman, een van onze co-makers. Daar leveren de anderen hun systemen af en Breman zorgt voor de montage en het inregelen. Dat laatste hoeft niet meer op de bouwplaats te gebeuren.

Tevens hebben we uniformiteit gevonden bij het meterkastbord, dat eveneens in de module wordt bevestigd. Standaardisatie maakt ook het onderhoud goedkoper.’ Belangrijke verbeteringen zijn ook doorgevoerd bij het dak. ‘We hebben afscheid genomen van de dakpan. Die levert niets op, maar kost alleen maar geld. De pv-panelen lopen nu door over de bouwmuren. De nokvorst en de boeidelen zijn vervaardigd van aluminium.’

Woonwaard en BAM Woningbouw werken inmiddels hard aan plannen voor de aanpak van nog eens 160 woningen, verdeeld over drie wijken in Heerhogowaard. Dat project start naar verwachting komend voorjaar.

Innovatiekracht optimaal tonen

‘Geweldig inspirerend om in teamverband te kunnen werken aan zo’n vernieuwend project als de Stroomversnelling’, zegt Linda van Leeuwen (28). Na haar studie bouwkunde aan TU Delft trad zij in april 2011 in dienst van BAM Woningbouw. Na anderhalf jaar betrokken te zijn geweest bij het onderzoeksproject naar energieneutrale gebiedsontwikkeling, werkt zij nu als werkvoorbereider bij BAM Woningbouw W&R Renovatie.

‘Het energieneutraal renoveren is een groot marktgebied, waar wij onze innovatiekracht optimaal kunnen tonen. Het contract met Woonwaard betreft niet alleen renovatie, maar ook veertig jaar onderhoud. Om dat onderhoud voor beide partijen zo efficiënt mogelijk te organiseren, is BAM Gebouwbeheer bij het project betrokken. Dat multidisciplinaire karakter spreekt mij aan. De onderhoudscomponent vraagt soms andere materiaalkeuzes. Het is leuk om marktpartijen uit te dagen mee te denken in dat proces.’

Linda van Leeuwen
Linda van Leeuwen