Uitgekiend ontwerp zeesluis IJmuiden

20 november 2015 - Dit is Werken bij BAM! / PPP / Infra / Kennis / Projecten

De opdracht is gegund, de contracten zijn getekend ... de bouw van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden kan beginnen!

Rijkswaterstaat en consortium OpenIJ – waarin BAM-PGGM, VolkerWessels en DIF participeren – presenteerden de plannen onlangs aan de media. In IJmuiden natuurlijk.

‘Altijd spannend, de periode vanaf de voorlopige gunning afgelopen zomer tot aan de financiële ondertekening van het contract, de zogenoemde financial close. Met name het rondkrijgen van de financieringsafspraken, waarbij meerdere partijen zijn betrokken, vraagt veel aandacht’, zegt Carlo Kuiper, die namens BAM PPP optreedt als directeur SPV van OpenIJ. Het consortium is de opdrachtgever van de bouwcombinatie BAM/VolkerWessels. Dit consortium is verantwoordelijk voor ontwerp, bouw, financiering en onderhoud gedurende 26 jaar van wat vanaf eind 2019 de grootste zeesluis ter wereld mag worden genoemd. Een titel die IJmuiden dan overneemt van de Deurganckdoksluis in Antwerpen, die in maart 2016 gereed is. Het verschil zit in de breedte van zeventig meter, twee meter meer dan de sluis in Antwerpen.

Toekomstbeeld van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden
Een toekomstbeeld van de nieuwe zeesluis

Prijs én kwaliteit

Bij de beoordeling van de inschrijvingen keek Rijkswaterstaat zowel naar prijs (deze woog voor veertig procent mee) als naar kwaliteit (zestig procent). Dat laatste heeft onder meer betrekking op extra breedte, beperken van de hinder voor omgeving én scheepvaart, risicobeheersing en duurzaamheid. ‘Die breedte van zeventig meter is een van de extra’s die wij bieden in ons ontwerp. Rijkswaterstaat vroeg om een sluis van 500 bij 65 meter met een diepte van 18 meter, wij hebben een sluis van 70 meter breed aangeboden’, zegt Jaap Blokland. De directeur EPCM van de bouwcombinatie BAM/Volker Wessels spreekt van een slim en robuust ontwerp. ‘Dat uit zich tevens in de dubbele waterkering van de sluis. De opdrachtgever vroeg om een waterkerende functie van de sluisdeur aan de zeezijde. Wij hebben gekozen voor een identieke deur aan de kanaalzijde, die eveneens waterkerend is, net zoals de dijklichamen langs de sluis. Het voordeel hiervan is dat de sluis altijd hoogwaterkerend is en we met één reservedeur kunnen volstaan.

We hebben ons eveneens onderscheiden door de sluis ten opzichte van het referentieontwerp van Rijkswaterstaat twintig meter in oostelijke richting verschuiven. Daardoor hebben de schepen uit de Middensluis meer ruimte.’

Caissonbouwmethode

Slim is ook het bouwproces. Blokland: ‘We hebben gekozen voor zoveel mogelijk trillingsarme technieken, zoals diepwanden, om de hinder te beperken en de stabiliteit van de Noordersluis te waarborgen. Bovendien realiseren we de twee sluishoofden volgens de caissonbouwmethode, een beproefde techniek. Volgens de planning beginnen we volgend jaar zomer met de bouw, als de voorbereidende werkzaamheden en aanvullende bodemonderzoeken zijn afgerond. In het najaar van 2018 varen we de 2.400 ton zware roldeuren in hun positie. Een jaar later is de sluis beschikbaar voor de scheepvaart.’

Carlo Kuiper en Jaap Blokland
Carlo Kuiper (links) en Jaap Blokland bij het sluizencomplex in IJmuiden

Lees meer over dit project op de website van Rijkswaterstaat