Afval

Onze afvalproductie heeft gevolgen voor het sociale mandaat van BAM en is een indicator voor de efficiëntie van onze processen. Afval leidt ook tot hogere kosten vanwege de lage waarde van restmateriaal.

De bouwindustrie produceert meer afval dan effluenten. Omdat wij een groot bouwbedrijf zijn, heeft onze afvalproductie gevolgen voor de maatschappij. Omdat ongeveer 80 procent van het materiaal gerecycled wordt, zijn er enorme hoeveelheden materiaal die hergebruikt moeten worden.

Wij hebben doelen gesteld voor afvalvermindering en recycling. BAM controleert en benchmarkt ieder kwartaal de vooruitgang met betrekking tot deze targets voor de verschillende activiteiten binnen het bedrijf.

BAM focust zich op bouw- en kantoorafval als indicatoren van operationele uitmuntendheid, omdat dit afval voortkomt uit onze eigen bezigheden. Al het bouw- en kantoorafval wordt namens ons naar onze bouwplaatsen en kantoren gebracht, in tegenstelling tot afgravings- en sloopafval. Het afgravings- en sloopafval bevindt zich al op onze bouwplaatsen voordat wij een project aannemen. Wij beschouwen dit daarom als niet relevant voor onze operationele uitmuntendheid of als duurzaamheidsindicator; het is met name een onderdeel van ons business model om het zo efficiënt mogelijk van onze bouwplaatsen te verwijderen.