Circulariteit

Het leveren van circulaire producten door maximale grondstoffenefficiëntie en het elimineren van afval

  • 2030: -50% niet-biobased nieuwe materialen vs. 2019 
  • 2030: A,B,C* en geïndustrialiseerde projecten met ontwerp in hun toepassingsgebied om het materialenpaspoort te gebruiken 
  • 2030: A,B,C* en geïndustrialiseerde projecten met ontwerp in hun toepassingsgebied om de circulariteitsbeoordeling te gebruiken  
  • 2030: -75% bouw- en kantoorafvalintensiteit ten opzichte van 2015
* BAM hanteert een classificatiesysteem gebaseerd op de grootte en het risicoprofiel van de projecten, variërend van A (hoogste classificatie) tot E. A-, B- en C-projecten vertegenwoordigen doorgaans middelgrote tot grote projecten.
Duurzaamheid SDG 12

Uitputting van hulpbronnen is een belangrijke factor bij het gebruik van de hulpbronnen van de aarde en een belangrijke aanjager van vervuilende emissies. BAM wil circulaire principes toepassen die de levenscyclus van een project verlengen of sluiten, waardoor ze hulpbronnen efficiënter gebruikt en daarmee bijdraagt aan SDG 12. Op korte termijn wil BAM de zichtbaarheid van materiaalgebruik verbeteren en opties bieden voor circulaire bouwmethoden. Door te documenteren welke materialen in een bepaalde constructie zijn gebruikt, maximaliseren we bovendien het hergebruikpotentieel ervan. Het gebruik van materiaalpaspoorten en circulariteitsbeoordelingen kan de besluitvorming ondersteunen over welke circulaire ontwerpprincipes we in de ontwerpfase van een project moeten toepassen. BAM blijft ook het bouw- en kantoorafval verminderen dat in de productieprocessen ontstaat.