BAM staat voor duurzaamheid en innovatie

BAM bouwt aan een duurzame omgeving die levens van mensen verbetert. Die gedachte inspireert ons bij alle projecten die we uitvoeren en bij de vele innovatieve en duurzame oplossingen die we daarbij toepassen. Onze ambitie is dat Europa-breed de naam BAM synoniem zal zijn met duurzaamheid en innovatie in de constructiesector.

Door middel van innovatieve oplossingen streven we naar winstgevende businessmodellen en nieuwe, duurzame vormen van maatschappelijke waardecreatie. Ons innovatiebeleid spitst zich toe op de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en welzijn. We initiëren nieuwe technologieën en ontsluiten nieuwe markten, met als doel de ontwikkeling van producten en diensten die het leven van onze opdrachtgevers verbeteren. Hierbij werken we graag met de beste mensen in ons vakgebied. We streven naar een positie als voorkeurswerkgever voor getalenteerde werknemers. In een cultuur van open samenwerking bieden we hen een omgeving voor hun creativiteit en een stimulans tot schaalbaar leren.

Daarnaast hebben we onszelf een aantal ambitieuze doelen gesteld op weg naar duurzame en koolstofarme groei. We werken aan een relatieve vermindering van onze eigen CO2-emissies met 50% in 2030, en 100% hergebruik of recycling van ons bouw- en kantoorafval in 2025. De vermindering van onze CO2-emissies hebben we inmiddels al voor de helft gerealiseerd. We zijn dus goed op weg in de transitie naar een koolstofarme economie, die steeds meer de motor zal zijn achter de ontwikkeling van nieuwe technologieën in onze projecten en bedrijfsvoering. Zo bouwen we aan een duurzame omgeving die het leven van mensen verbetert.