CO₂

Een aanzienlijk deel van onze kosten komt voor rekening van ons energieverbruik, dat een indicator is voor de efficiëntie van onze processen. Wij zijn een grote speler in onze sector met een relatief hoog energieverbruik, en dus heeft ons energieverbruik ook een grote impact op de maatschappij.

Onze emissies, die gekoppeld zijn aan ons energieverbruik, zijn ook relevant voor BAM vanwege de risico’s die voortkomen uit wetswijzigingen. Met name het emissiehandelssysteem van de Europese Unie en de gevolgen daarvan voor onze asfaltfabrieken spelen daarbij een rol. Omdat emissies geen directe gevolgen hebben voor de kosten, hebben ze minder impact voor onze stakeholders dan ons energieverbruik.

Wij hebben targets opgesteld voor zowel absolute als relatieve vermindering van ons energieverbruik en onze emissies. BAM controleert en benchmarkt ieder kwartaal de vooruitgang met betrekking tot deze targets voor de verschillende activiteiten binnen het bedrijf.

CDP A List  2016Koninklijke BAM Groep is opnieuw erkend als koploper voor inspanningen tegen klimaatverandering en bekroond met een positie op The Climate ‘A’ List. Een lijst van CDP, een internationale, toonaangevende non-profitorganisatie die duurzame economieën wereldwijd stimuleert. De Climate A List is gepubliceerd in CDP's rapport ‘Out of the starting blocks: Tracking progress on corporate climate action’. Uit het rapport blijkt onder meer dat multinationals een overgang naar een CO2-arme economie hebben ingezet en sommige bedrijven nu al profiteren van de mogelijkheden die dit biedt. De voortgang van bedrijven met betrekking tot het verminderen van de uitstoot is in lijn met de doelstellingen van het Klimaatverdrag van Parijs, een internationaal akkoord uit 2015 dat de opwarming van de aarde moet beperken. De gestelde eisen hierin met betrekking tot de vermindering van uitstoot dienen als uitgangspunt voor toekomstige jaarrapporten.

BAM realiseert duurzame en innovatieve bouwoplossingen. En we streven mét onze klanten en ketenpartners naar verdere verbetering. Onze positie op de koploperslijst van CDP is een erkenning van onze inspanningen om emissies te verminderen en een net-positive impact te behalen. De huidige en toekomstige technologische – vooral digitale – ontwikkelingen maken ons nog enthousiaster om hiermee door te gaan en succesvol te zijn.