Decarbonisatie

De koolstofuitstoot verminderen om de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan te beperken

  • 2023: -50% scope 1 en 2 CO2-intensiteit vs. 2015
  • 2026: -80% scope 1 en 2 CO2-intensiteit vs. 2015
  • 2030: -50% scope 3 CO2-emissies vs. 2019
  • Behoud positie op CDP-klimaat A Lijst
Duurzaamheid SDG 07

BAM draagt bij aan SDG 7 door het verminderen van directe en indirecte koolstofemissies door het verminderen van energieverbruik en het gebruik van duurzame energie waar mogelijk. De scope 3 emissies van BAM zijn veel groter dan scope 1 en 2 emissies en de aanpak van scope 3 emissies is een belangrijk onderdeel van BAM's decarbonisatiestrategie. Scope 3-emissies zijn een gevolg van de upstream- en downstreamactiviteiten buiten de onderneming. Het meten en verminderen van deze emissies is een uitdaging, omdat BAM geen directe controle heeft over deze emissies en de complexiteit groot is door het grote aantal leveranciers en andere partners in de waardeketen. BAM wil eerst gedetailleerde inzichten genereren in waar de belangrijkste emissies vandaan komen, om vervolgens met partners in de waardeketen te blijven samenwerken om deze emissies op de meest effectieve manier te verminderen.

Meer info

Scope 1 en 2 >

Scope 3 >