Verlaging van scope 1 en 2 voetafdruk (directe activiteiten)

BAM rapporteert zowel de CO2-intensiteit (CO2-uitstoot gedeeld door omzet), als de absolute CO2-uitstoot in het jaarverslag. Onze doelstelling is gericht op het verminderen van onze CO2-intensiteit. Door de intensiteit te meten, kunnen we corrigeren voor de gevolgen van veranderingen in het bedrijf, zoals veranderingen in type projecten, zakelijke groei en/of desinvesteringen. We hebben een extern (door SBTi) gevalideerd Science Based reduction Target, die in overeenstemming is met het pad van maximaal 1,5 ºC wereldwijde opwarming. Hierin hebben we ons gecommitteerd om onze scope 1- en 2-uitstoot voor 2030 met 50 procent te verlagen (ten opzichte van 2015). We hebben dit doel al bijna behaald in 2021, want in 2021 was onze CO2-intensiteit 44 procent lager dan in 2015. De verlaging is ongeveer vergelijkbaar voor absolute CO2-emissie (-45 procent), aangezien de omzet van BAM relatief constant is gebleven in de afgelopen jaren.

Omdat BAM’s initiële Science Based reduction Target voor 2030 in 2021 bijna is behaald, hebben we in april 2022 besloten om deze doelstelling met zeven jaar naar voren te halen. BAM stelt als doel:

  • 50 procent verlaging van CO2-intensiteit voor 2023 (ten opzichte van 2015);
  • 80 procent verlaging van CO2-intensiteit voor 2026 (ten opzichte van 2015).
decarbonisation graph

BAM streeft er op lange termijn naar om een ‘net zero’-bedrijf te worden. Onze focus ligt echter op het behalen van onze ambitieuze doelstellingen voor de korte en middellange termijn, om directe actie en verantwoordelijkheid te stimuleren. We richten ons op het zoveel mogelijk verlagen van onze CO2-voetafdruk. We nemen compensatie van CO2-uitstoot niet in onze voetafdruk mee en staan ook geen compensatie toe in het behalen van onze CO2 doelstellingen. We plannen om onze 2026-doelstelling te behalen door middel van:

  • 100 procent inkoop van gecertificeerde groene elektriciteit;
  • Elektrificatie van de leasewagenvloot en materieel;
  • Vervanging van diesel door gecertificeerde, duurzame biobrandstof (met waterstof behandelde plantaardige olie).

Meer informatie over deze initiatieven en de voortgang die BAM boekt staat in ons jaarverslag.