Verlaging van scope 3-voetafdruk (waardeketen)

De CO2-uitstoot in BAM’s waardeketen is van een andere orde van grootte dan de CO2-uitstoot van onze activiteiten: onze volledige scope 3 uitstoot wordt geschat op ongeveer 8 miljoen ton CO2 (in vergelijking met 112 kton directe CO2-uitstoot voor 2021). We maken onze volledige scope 3-inventarisatie jaarlijks bekend via onze CDP-opgave. De uitstoot in onze waardeketen is upstream, door de productie van CO2-intensieve bouwmaterialen zoals beton en staal, en downstream, door het energiegebruik van de producten die BAM levert.

We richten ons op het verantwoorden van de scope 3-uitstoot door regelmatig contact te hebben met belanghebbenden in de waardeketen om samen te kijken naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot te verlagen. We hebben ons Science Based reduction Target voor scope 3-uitstoot geëvalueerd in vergelijking met de niveaus die we voor het eerst hebben gemeten in 2017. Door verbetering van de volledigheid van onze scope 3-beoordeling in de tussenliggende jaren, hebben we nu (april 2022) besloten om onze ambities te verhogen en te streven naar een verlaging van 50 procent voor 2030 ten opzichte van 2019* (voorheen was dit 20 procent verlaging voor 2030).

BAM’s eerste prioriteit is het verbeteren van de meetkwaliteit van diens scope 3-inventarisatie. De complexiteit van scope 3-uitstoot in de bouwsector vanwege de grote verscheidenheid aan producten en leveringsketens zorgt ervoor dat dit zeer uitdagend is. Onze huidige scope 3-inventarisatie is voornamelijk gebaseerd op schattingen .We werken eerst naar een verbeterde scope 3-meting voor de materialen met hoge impact, zoals beton, staal en asfalt.

Tegelijkertijd zetten we ons in om de waardeketen duurzamer te maken door stakeholders te betrekken en te kijken naar mogelijkheid om de bouwomgeving te decarboniseren. Het is onze ambitie om voor 2023 CO2-arme initiatieven aan onze opdrachtgevers aan te bieden, ook als hier niet expliciet om wordt gevraagd. Verdere voorbeelden van hoe BAM CO2-uitstoot in de waardeketen aanpakt, zijn:

  • Aanbieden van CO2-arm asfalt (LEAB) via de joint venture AsfaltNu;
  • Samenwerking met betonleveranciers om het gebruik van CO2-arm beton te verhogen. In Nederland heeft BAM Infra Nederland het betonakkoord ondertekent, waarbij BAM samen met andere partners en betonleveranciers zich zullen inzetten om de CO2-intensiteit van beton te verlagen;
  • Samenwerken met staalleveranciers om duurzamer (gerecycled) staal te gebruiken;
  • Opstellen van prestatiedoelstellingen voor gebouwen, zoals energieneutrale huizen in Nederland, en de ontwikkeling van CO2-arme scholen met het ministerie van Onderwijs in het Verenigd Koninkrijk;
  • Toepassen van modulaire bouw om de hoeveelheid benodigde materialen in het bouwproces te verlagen en de (her)bruikbaarheid van duurzame gebouwen en infrastructuur te verbeteren;
  • Aanbieden van geïntegreerde ontwerpoplossingen die gericht zijn op het verlagen van geïntegreerde CO2, zoals houtgebaseerde oplossingen om het gebruik van beton te verminderen;
  • Actieve deelname in lobbygroepen voor een duurzamere bouwsector, zoals wordt aangetoond door de UK Contractors Declare Climate and Biodiversity Emergency en BAM Construct UK die de UKGBC netto-nul CO2-verplichting heeft ondertekend.

*Wijzigingen voorbehouden bij rapportage-scope en toegepaste methodologie. Wijzigingen in rapportage-scope, bijvoorbeeld het deel van downstream energie dat BAM nodig heeft om de scope 3-voetafdruk aan te pakken en/of wijzigingen in de methodologie die BAM gebruikt om de scope 3-voetafdruk te berekenen, kunnen ertoe leiden dat BAM mogelijk het basisjaar en/of de ambitie voor de toekomst moet herzien.