Pilot emissieloos bouwen in Rozenburg

Rozenburg

We vernieuwen het gemengde rioolstelsel aan de Laan van Nieuw Blankenburg in Rozenburg door een gescheiden stelsel, waarin het hemelwater en afvalwater apart van elkaar wordt afgevoerd. Daarnaast vervangen we de kolkaansluitingen en de huisaansluitingen tot de erfgrens. Ook vernieuwen we de totale wegconstructie en vervangen we de elementenverharding in de fietspaden door asfalt. Tijdens dit project voeren we een pilot emissieloos bouwen uit. We maken zoveel mogelijk gebruik van elektrisch materieel, op batterijen en eventueel waterstof-elektrisch, in plaats van brandstof aangedreven machines.

Pilot emissieloos bouwen

Dit project heeft veel herhaalwerkzaamheden. De uitgelezen kans voor een pilot waarin we een gedeelte normaal uitvoeren en het andere gedeelte emissieloos. Het project Laan van Nieuw Blankenburg (west) heeft een lengte van 825 meter. Voor de pilot splitsen we de werkzaamheden op in twee fasen. Fase één heeft een lengte van 425 meter. We hebben deze werkzaamheden op de normale manier uitgevoerd in het tweede en derde kwartaal van 2022. Fase twee heeft een lengte van 400 meter. Hierbij voeren we de werkzaamheden zoveel mogelijk emissieloos uit door de inzet van elektrisch materieel. De werkzaamheden van fase twee starten medio oktober 2022 en lopen door tot in 2023. De resultaten en ervaringen uit deze bijzondere pilot gebruiken we om in de toekomst nog duurzamer te werken. Deze pilot voeren we uit samen met onze opdrachtgever gemeente Rotterdam. Ook leveranciers zoals Wavin en Struyk-Verwo Infra doen aan deze pilot mee door zo veel mogelijk te leveren met nieuw elektrisch materieel.

Groen opladen

Het elektrisch materieel moeten we dagelijks opladen. Het is écht duurzaam als de elektriciteit om op te laden uit duurzame bronnen komt en niet uit fossiele brandstoffen. Daarom zorgen we voor een elektrische bouwaansluiting op het project voor het opladen van groot materieel. Ook maken we gebruik van een powerbank en verwisselbare accupakketten. Door ervaring op te doen met alle mogelijke stroomvoorzieningen leren we de behoefte per materieelstuk kennen. Zo zorgen wij voor vermindering van de uitstoot bij een succesvolle inzet van elektrisch materieel.

Rozenburg

Inspelen op duurzaamheidsdoelstellingen gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam heeft duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van klimaat en luchtkwaliteit. De inzet van materieel op bouwplaatsen heeft een belangrijke bijdrage aan de emissie van luchtverontreinigende stoffen, bouwlawaai en broeikasgassen. Daarom zet de gemeente vol in op het verduurzamen van bouwplaatsen en heeft zij in het raamcontract ‘Stadse Werken’ het onderwerp duurzaamheid expliciet benoemd. Wij zijn door gemeente Rotterdam, samen met negen andere aannemers, geselecteerd om jaarlijks 40 kilometer riool te vervangen volgens het principe ‘van gevel tot gevel’. Hierbij is er bijzondere aandacht voor prijs, duurzaamheid, innovatie en communicatie. Ook wil de gemeente de leefbaarheid in de stad vergroten door de verkeersveiligheid te verbeteren en geluidhinder te beperken. Met deze emissieloze pilot zetten wij samen met gemeente Rotterdam nog een extra stap in de goede richting.

Op weg naar meer emissieloze bouwplaatsen

De duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Rotterdam sluiten uitstekend aan op onze doelstelling. Ons streven is om per 2026 volledig emissieloze bouwplaatsen aan onze opdrachtgevers aan te kunnen bieden. Gemeente Rotterdam heeft een financiële bijdrage geleverd aan de inzet van zero emissie werktuigen en vraagt in steeds meer aanbestedingen om te kiezen voor elektrische werktuigen. De pilot in Rozenburg geeft al een realistische kijk hoe een emissieloze bouwplaats eruitziet. Zo zijn we gezamenlijk op weg naar een volledig emissieloze bouwplaatsen.

Meer informatie