Onze duurzaamheidsstrategie

Wij hebben de duurzaamheidscomponent van onze strategie verder ontwikkeld. Ons doel is te bouwen aan een duurzame toekomst. Met de nieuwe duurzaamheidsstrategie nemen wij de verantwoordelijkheid op ons om dit doel te bereiken. De duurzaamheidsstrategie vormt een integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie om ons te richten (focus) op het selecteren van winstgevende projecten die aansluiten bij onze duurzaamheidsdoelstellingen. Om onze producten en diensten te transformeren (transform), zullen we nieuwe mogelijkheden ontdekken - kansen om in uit te breiden (expand).

Duurzaamheidsstrategie wiel

Onze duurzaamheidsthema's

Groeiende behoefte

Wij zien een groeiende behoefte aan duurzaam bouwen in onze markten. Opdrachtgevers en de markt eisen steeds meer van ons dat wij verantwoordelijkheid nemen voor zowel sociale als ecologische duurzaamheid. Ons productleiderschap is essentieel om schaalbare, duurzame oplossingen te kunnen bieden. Levenscyclusoplossingen bieden een kans om de voetafdruk van het bedrijf te verkleinen. Duurzaamheid wordt een belangrijke voorwaarde voor groei.

De gevolgen van de klimaatverandering nemen wereldwijd toe. De temperatuur stijgt door de opwarming van de aarde. Grondstoffen worden schaarser door de toenemende vraag. De kosten om schade door extreem weer te herstellen stijgen en het aantal planten- en diersoorten vermindert door stadsuitbreiding. Daarnaast moeten maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt. Een ongezonde en onveilige leefomgeving tast de fysieke en mentale gezondheid aan, en ongelijkheid in kansen beperkt de diversiteit en inclusiviteit. 

Positieve gevolgen voor mens en planeet

Al deze wereldwijde uitdagingen en ontwikkelingen zijn van invloed op de bouwsector. Wij onderstrepen het belang van deze uitdagingen en ontwikkelingen. Wij willen in de sector het voortouw nemen om een sociaal en ecologisch duurzame omgeving te creëren. Wij hebben de wereldwijde uitdagingen en ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, klanten en de bouwsector geanalyseerd. Deze resultaten, in combinatie met de resultaten van onze materialiteitsanalyse hebben we gebruikt om zes kernthema's voor de duurzaamheidsstrategie vast te stellen.

Met deze duurzaamheidsstrategie blijven wij klanten ondersteunen en stimuleren om hun duurzaamheidsdoelstellingen te versnellen. De komende jaren werken wij samen met partners en andere belanghebbenden om onze bijdrage aan de zes geïntegreerde ‘planet en people’ thema’s te vergroten en de reis naar een positieve impact op ‘people en planet’ voort te zetten.en ons helpt de maatschappelijke impact van onze projecten te meten.