Samenwerkingen

ENCORD

Twintig grote Europese bouwondernemingen verenigd in ENCORD, waaronder Koninklijke BAM Groep, hebben een gezamenlijke duurzaamheidsverklaring opgesteld.

ENCORD (European Network of Construction Companies for Research and Development), opgericht in 1989, is een innovatienetwerk van grote Europese bedrijven actief in de bouwsector. Het handvest brengt de visie tot uitdrukking dat onderzoek, ontwikkeling en innovatie in de bouwsector een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een duurzame wereld. De deelnemende bedrijven zullen de in het handvest vastgelegde principes integreren in hun bedrijfsvoering en ervaring die hiermee in de praktijk wordt opgedaan (‘best practices’), met elkaar delen.

ENCORD heeft in dit handvest uitgangspunten vastgelegd  voor onder meer goed werkgeverschap, contacten met de omgeving, transparantie, ethische normen en het bieden van toegevoegde waarde aan opdrachtgevers, medewerkers, zakenpartners en de samenleving.

Bezoek voor meer informatie de website van ENCORD