REnnovates

Onder het motto ‘Opgewekt Wonen’ heeft BAM in opdracht van GroenWest in de Schilderswijk in Woerden 39 verduurzaamde woningen opgeleverd. De woningen zijn losgekoppeld van het gas, van onder tot boven goed geïsoleerd en voorzien van nieuwe, zuinige installaties.

Aanvullend is het Schilderskwartier ook een slimme wijk geworden. Door de teveel opgewekte energie niet alleen tijdelijk op te slaan in thuisbatterijen maar ook in wijkbatterijen, levert de gehele wijk samen terug aan de woningen op momenten dat de zon minder schijnt. Zo wordt overbelasting van het energienetwerk voorkomen.

Het pilotproject is in nauwe samenwerking met de bewoners gerealiseerd. De bewoners zijn blij met het resultaat en geven zelfs aan dat de samenhang en het contact met buurtgenoten is verbeterd tijdens de renovatie. Ook ervaren bewoners van deze NOM-woningen veel wooncomfort en leven ze energiezuiniger dan voor de transformatie.

REnnovates

REnnovates