Prof. dr. Jacqueline Cramer

Directeur Utrecht Sustainability Institute (USI)

Met meer dan 1.500 aangesloten onderzoekers is het Utrecht Sustainability Institute (USI) een toonaangevende netwerkorganisatie op het gebied van duurzaamheid in Nederland. USI bundelt de kennis om in nauwe samenwerking met overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven complexe duurzaamheidsvraagstukken op een integrale wijze te helpen oplossen. Door het verbinden van onderzoek, innovatie en bedrijvigheid draagt USI bij aan de transitie naar duurzame urbane regio’s, zowel nationaal als internationaal. BAM is bedrijfspartner van USI.

Wat maakt een onderneming tot een duurzame onderneming?

‘Als duurzaamheid echt integraal onderdeel is van de bedrijfsstrategie en het doorwerkt in alle facetten van de organisatie. Niet dat er één medewerker is die een petje draagt, waarop duurzaamheid staat. Ik heb jarenlang als adviseur bedrijven geholpen bij het ontwikkelen en implementeren van hun duurzaamheidsbeleid. Vroeger hadden die een milieucoördinator of later een duurzaamheidscoördinator in dienst.

Maar die zat nooit op een strategische plek en was vaak een schakeltje in een grotere stafafdeling. Het moet echt op de agenda van de directie zelf staan, en die ontwikkeling wordt nu in gang gezet.’

Waarom focust USI op urbane regio’s?

‘De grootste problematiek is verbonden met steden en hun ommelanden. In 2050 leeft 75 tot 80 procent van de wereldbevolking in urbane regio’s. Dat zijn een heleboel mensen op een kluitje, met alle problemen van dien. Vooral de urbane deltagebieden zijn enorm kwetsbaar. Wij staan voor de immense opgave om grondstof- en waterkringlopen te sluiten. Het sluiten van kringlopen vormt na het beperken van energiegebruik en het ontwikkelen van duurzame energie de sleutel tot de oplossing.’

Welke rol is daarbij voor een bouwbedrijf als BAM weggelegd?

‘Alleen door intensief samen te werken met andere sectoren kunnen kringlopen worden gesloten en kan meerwaarde worden gecreëerd. BAM kan met name in de bouw de transitie op duurzame leest schoeien. Door technieken te ontwikkelen en te werken vanuit integrale ontwerpprocessen, samen met de gebruikers. Duurzame oplossingen vragen om samenwerking met energie- en waterbedrijven. Het gaat om interactief, samen ontwerpen en financiële oplossingen zoeken. Denk aan Esco’s (Energy Service Companies) of GEN (Gebieden Energie Neutraal). Dat zijn ontwikkelingen waarbij je veel van elkaar leert.’