Veiligheid, gezondheid en inclusie

‘Een veilige, gezonde en inclusieve werk- en leefomgeving bevorderen’.

Genderdiversiteit: 

  • 2023: Minimaal 22% vrouwelijke vertegenwoordiging in hogere leidinggevende functies 
  • 2026: minimaal 25% vrouwen in hogere leidinggevende functies 
  • 2030: minimaal 30% vrouwen in hogere leidinggevende functies

Rendement op inclusie 

  • 2023: Divisiebrede ROI-normen vaststellen en score > 51 (zilver) 
  • 2026: Score > 60 (zilver) 
  • 2030: Score > 71 (goud) 

Incidentfrequentie: 

  • 2023: IF BAM en IF Totaal ≤ 3,0
Duurzaamheid SDG 10

BAM beschouwt veiligheid als fundamenteel voor alle activiteiten. BAM hanteert al geruime tijd Incident Frequency als kernindicator en is voornemens de IF-scope in 2023 uit te breiden naar onderaannemers en ingehuurde krachten (IF Total). Het doel van BAM is dat alle mensen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen als individu. Voor gezondheid en inclusie streeft BAM naar een evenwichtiger vertegenwoordiging van mannen en vrouwen, zonder bredere diversiteitsverbeteringen uit te sluiten. BAM gelooft dat meer diversiteit alleen maar waarde toevoegt door bij te dragen aan een inclusieve omgeving en aan het verminderen van ongelijkheid (SDG 10). BAM richt zich verder op het verbeteren van de Return on Inclusion (ROI) score. BAM wil de impact van zijn inclusie-initiatieven meten met behulp van zijn ROI-indicator.