Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Live videowebcast
Evenals in voorgaande jaren zal BAM de mogelijkheid bieden om de volledige vergadering te volgen via een live videowebcast. Het zal niet mogelijk zijn middels deze webcast te stemmen en/of vragen te stellen.

Wanneer woensdag 15 april 2020