Inkoop binnen BAM

Inkoop binnen BAM gaat over alle activiteiten die resulteren in een factuur en/of betalingsverplichting. Inkoop focust zich op een goede inkoopprestatie op de projecten en op het generen van toegevoegde waarde en hogere marges. De leveranciers van BAM zijn essentieel voor het succes van ons bedrijf.
Het inkoopproces bestaat uit zes stappen die van toepassing zijn op zowel directe als indirecte inkoop, projectcontracten en raamovereenkomsten, en omvat alle leveranciers: onderaannemers, materiaalleveranciers en dienstverleners.

Procurement inkoopproces

Inkoopproces

Ieder jaar geeft BAM aanzienlijke bedragen uit aan de inkoop van materialen en diensten die nodig zijn om onze bouwprojecten te ondersteunen. Het inkoopmodel creëert waarde, lagere risico’s en hogere marges door proactief management, samenwerking en het delen van kennis. We breiden onze schaalvoordelen en expertise uit over onze gehele projectcyclus door vertrouwen te creëren en duurzame relaties aan te gaan met onze leveranciers.

Kernonderwerpen Inkoop

BAM Inkoop werkt, naast de bijdrage in de projecten, aan de volgende onderwerpen:

  • Veiligheid en duurzaamheid in de keten
  • Versterken van de actieve betrokkenheid van category management bij de projecten
  • Implementeren van de leverancierspiramide op regioniveau
  • Datagedreven decision making
  • Versimpelen en optimaliseren van de inkoopprocessen en bijbehorende systemen

Inkooporganisatie

Inkoop is binnen BAM centraal georganiseerd met verschillen tussen onze Nederlandse (NL) divisie en onze United Kingdom & Ireland (UK&I) divisie: 

  • BAM NL: de verschillende inkoopteams in Nederland rapporteren aan de Directeur Inkoop Nederland. We zijn centraal georganiseerd, met lokale aanwezigheid. 
  • BAM UK&I: de centralisatie van de verschillende inkoopteams is nog in volle gang. De inkoopteams rapporteren of gaan rapporteren aan de Director Procurement & Supply Chain Management. 

Het grootste deel van onze inkoopmedewerkers werkt binnen tender- en projectinkoop bij de verschillende BAM bedrijven. Lokale aanwezigheid is onmisbaar om onderdeel uit te kunnen maken van tender- en projectteams. Inkoop maakt onderdeel uit van deze teams. 

Daarnaast werken de lokale inkoopteams samen en trekken ze op met de centraal georganiseerde teams van Categoriemanagement, Indirecte inkoop en Procurement Excellence en Procurement Services. Een deel van de gecentraliseerde teams werkt zowel voor de divisie NL als de divisie UK&I.