Inkoopmanagement

Het inkoopbeleid van BAM richt zich op het realiseren van BAM-brede schaalvoordelen en het benutten van de voordelen van de decentrale BAM-organisatiestructuur.

Schaalvoordelen benutten

Het primaire proces van BAM is erop gericht projecten zo efficiënt en effectief mogelijk te verkrijgen en te realiseren. Bij projecten, binnen of buiten een regio of werkmaatschappij, kan sprake zijn van gemeenschappelijke inkoopsegmenten en -processen. Het combineren daarvan kan schaalvoordelen opleveren. De inkoopkolom van de decentrale BAM-organisatie, is daarom georganiseerd volgens het coördinatieprincipe.

Lees meer over de inkooporganisatie

Voorkeursleveranciers

BAM werkt aan langdurige relaties met een select aantal voorkeursleveranciers, met heldere, wederzijdse doelstellingen. Ondernemerschap en specifieke kennis op het gebied van product, markt en proces zijn daarbij erg belangrijk. Het maken van de juiste keuzes zijn de succesfactoren van het inkoopbeleid van BAM.

De kennis en kunde van onze bouwpartners worden ingezet ter verbetering van de BAM-activiteiten. Bij projecten kunnen deze al in de voorbereiding/tendering- en specificatiefase worden ingebracht. Hierdoor kan de totaal beschikbare (project) margetaart worden vergroot in plaats van enkel en alleen 'vechten' om het grootste deel van de bestaande marges.

Elke voorkeursleverancier dient een minimale score te behalen op de Leveranciers Prestatie Meting (LPM).

Lees meer over de Leveranciers Prestatie Meting

Inkoop en duurzaamheid

Voor een goede invulling van de begrippen duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is een integrale ketenaanpak vereist. 

BAM borgt duurzaamheid in de relatie met partners en leveranciers door:

  • Voorkeursleveranciers te selecteren die producten en diensten leveren die in grote mate invloed hebben op de duurzaamheidsdoelstellingen van de Groep, zoals het reduceren van CO2-emissies. Deze leveranciers rapporteren elk kwartaal data, die kritisch worden gecontroleerd en verwerkt in de duurzaamheidsrapportages van de werkmaatschappijen. BAM-medewerkers voeren ook audits uit bij deze leveranciers.
  • De belangrijkste leveranciers te contracteren onder de AIOV (Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden), versie 7 of hoger. Hierin zijn, in artikel 14, de BAM Ondernemingsprincipes verwoord, die ook acties op het gebied van duurzaamheid omvatten.