Inkoop binnen BAM

Inkoop binnen BAM gaat over alle activiteiten die resulteren in een factuur en/of betalingsverplichting. Inkoop focust zich op een goede inkoopprestatie op de projecten en op het generen van toegevoegde waarde en hogere marges. De leveranciers van BAM zijn essentieel voor het succes van ons bedrijf.

Het inkoopproces bestaat uit zes stappen die van toepassing zijn op zowel directe als indirecte inkoop, projectcontracten en raamovereenkomsten en omvat alle leveranciers: onderaannemers, materiaalleveranciers en dienstverleners.

Ieder jaar geeft BAM aanzienlijke bedragen uit aan de inkoop van materialen en diensten die nodig zijn om onze bouwprojecten te ondersteunen. Het inkoopmodel creëert waarde, lagere risico’s en hogere marges door proactief management, samenwerking en het delen van kennis. We breiden onze schaalvoordelen en expertise uit over onze gehele projectcyclus, door vertrouwen te creëren en duurzame relaties aan te gaan met onze leveranciers.

Samen, bouwen aan een sterk bedrijf

BAM Inkoop heeft vier strategische doelstellingen:

Icon

  1. Verbeteren van processen, ontwikkeling van mensen en systemen

Icon

  1. Versterken van de samenwerking met leveranciers

Icon

  1. Uitbreiden van vroege betrokkenheid van inkoop

Icon

  1. Genereren van schaalvoordelen en kennis

Het is onze ambitie dat alle inkoopprocessen over de gehele waardeketen op een consequente manier worden uitgevoerd, ondersteund door data en digitale mogelijkheden, met als doel maximaal voordeel te halen uit langdurige samenwerkingsverbanden met leveranciers en schaalvoordelen te genereren.

Inkooporganisatie

Inkoop is binnen BAM centraal georganiseerd: alle inkoopteams rapporten aan onze CPO (Chief Procurement Officer). De verschillende inkoopteams werken zowel op Groep niveau als binnen de verschillende Werkmaatschappijen van BAM. We zijn centraal georganiseerd, met lokale aanwezigheid. Lokale aanwezigheid is onmisbaar om onderdeel uit te kunnen maken van tender- en projectteams, waar Inkoop onderdeel van uitmaakt. Het grootste deel van onze Inkoopmedewerkers werkt binnen Tender en Project Inkoop binnen de Werkmaatschappijen. De lokale inkoopteams werken samen en trekken op met de centraal georganiseerde teams van Categoriemanagement, Indirecte inkoop en Procurement Excellence.

Organogram inkooporganisatie