Factureren aan BAM

Alle antwoorden op vragen over het rechtstreeks factureren aan BAM zijn terug te vinden op het factuurportal van BAM.

Finance Shared Service Center (FSSC) - BAM Bouw en Vastgoed
T
(030) 659 87 77
M crediteuren.bouwenvastgoed@bam.com

Shared Service Center (SSC) - BAM Infra Nederland
T
(088)  550 07 50
M crediteuren-infra@bam.com