Factuurportal

De BAM-factuurportal is bereikbaar op http://statusinvoices.bam.com/.

Om de status van een factuur te kunnen nagaan, is het noodzakelijk te beschikken over het factuurnummer, de factuurdatum en het factuurbedrag.

Alle antwoorden op vragen over het rechtstreeks factureren aan BAM zijn terug te vinden op het factuurportal van BAM.

BAM Services Nederland - BAM Bouw en Vastgoed
T
(030) 659 87 77
M crediteuren.bouwenvastgoed@bam.com

BAM Services Nederland - BAM Infra
T
(088)  550 07 50
M crediteuren-infra@bam.com