Factuurportal

BAM heeft een factuurportal ingericht voor leveranciers die de status van hun factuur willen nagaan.

De BAM-factuurportal is bereikbaar op http://statusinvoices.bam.com/.

Om de status van een factuur te kunnen nagaan, is het noodzakelijk te beschikken over het factuurnummer, de factuurdatum en het factuurbedrag.

Alle antwoorden op vragen over het rechtstreeks factureren aan BAM zijn terug te vinden op het factuurportal van BAM.

Finance Shared Service Center (FSSC) - BAM Bouw en Vastgoed
T
(030) 659 87 77
M crediteuren.bouwenvastgoed@bam.com

Shared Service Center (SSC) - BAM Infra Nederland
T
(088)  550 07 50
M crediteuren-infra@bam.com