De inkooporganisatie van BAM

Binnen de decentrale BAM-organisatie, is de inkoopkolom georganiseerd volgens het coördinatieprincipe. Er wordt niet gekozen voor centrale of decentrale inkoop maar per subsegment wordt gekeken op welk niveau geacteerd dient te worden.

Inkoopniveaus

Organisatorisch zijn er drie inkoopniveaus bij BAM:

 1. BAM Strategic sourcing (BAM groepsniveau)
 2. Inkoop(afdeling) op BAM-werkmaatschappijniveau
 3. Inkoop(afdeling) op regionaal niveau binnen een BAM-werkmaatschappij

De relatie tussen deze niveaus is functioneel van aard. Hiërarchisch blijft de inkoopfunctie zo dicht mogelijk bij de direct verantwoordelijke werkmaatschappij, regio of business unit. De inkoopfunctie dient zodanig te zijn gepositioneerd dat deze optimaal kan bijdragen aan de strategie en doelstellingen van de desbetreffende entiteit.

Inkoopoverleg

Om de middelen van de Groep optimaal te benutten en een continu proces van (primair) proces gerichte inkoopverbeteringen te realiseren, vindt overkoepelend inkoopoverleg plaats:

 • Stuurgroep Inkoop
  Inkoopoverleg tussen het management van de werkmaatschappijen en de raad van bestuur.
 • BAM Inkoopoverleg (per land)
  Werkmaatschappij overkoepelend inkoopoverleg
 • Werkmaatschappij-inkoopoverleg
  Inkoopoverleg tussen de inkopers van een werkmaatschappij.

Contractniveaus

Aangezien BAM als basisconcept decentraal georganiseerd is, maar wel schaalvoordelen wil behalen, is een zorgvuldige keuze van het contractniveau van groot belang. De BAM-brede decentrale organisatiestructuur heeft duidelijke consequenties voor de aansturing en inrichting van de diverse inkoopprocessen en -functies. Het volgende schema, waarin vier niveaus zijn te identificeren, vormt hiervoor de basis:

 1. Niveau 1: Contracten waar diverse werkmaatschappijen gebruik van maken
  Deze vallen onder de regie/verantwoordelijkheid van BAM Strategic Sourcing (BAM breed);
 2. Niveau 2: Werkmaatschappij specifieke contracten waar diverse regio's binnen deze werkmaatschappij gebruik van maken
  Deze vallen onder de regie/verantwoordelijkheid van de inkoopmanager van de werkmaatschappij;
 3. Niveau 3: Regio specifieke contracten die gebruikt worden voor meerdere projecten binnen deze werkmaatschappij regio
  Deze vallen onder regie/verantwoordelijkheid van de inkoper van de regio/business unit van de werkmaatschappij;
 4. Niveau 4: Eenmalige project contracten
  Deze vallen onder regie van de inkoper van de regio/business unit van de werkmaatschappij.