Leveranciersmanagement

De leveranciers van BAM zijn van vitaal belang voor het succes van ons bedrijf. Een groot deel van onze omzet bestaat uit inkoop, dus wij willen betrouwbare en duurzame relaties opbouwen met onze leveranciers. Ons succes is nauw verbonden met het succes van onze toeleveringsketen.

Leveranciersbeleid

Onze visie en doelstellingen nastreven kan BAM niet alleen. Het waarborgen, stimuleren en innoveren van onze kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid, industrialisering en digitalisering doen we daarom samen met onze leveranciers. Samen optrekken in tenders is de sleutel tot het winnen van projecten.

Ieder jaar besteedt BAM significante bedragen aan de inkoop van producten en diensten om onze civiele projecten, bouw- en vastgoedprojecten te ondersteunen. Afhankelijk van de productgroepen en of diensten streven we naar het creëren van voordelen die project overstijgend, regio overstijgend of bedrijfssegment overstijgend zijn.

De leverancierspiramide

Door leveranciers te categoriseren volgens de leverancierspiramide bepalen we in de regio’s op wat voor manier we met welke (beperkte) groep leveranciers duurzame relaties opbouwen, zodat we bewust samenwerken en de omgang met onze leveranciers proactief managen. 

Leverancierspiramide

Leverancierspiramide

  • Strategische leverancier: gecentraliseerde aangepaste benadering met focus op de waarde van de relatie voor geheel BAM
  • Voorkeursleverancier: project overstijgend inzetbaar, project overstijgende mogelijkheden en betrokkenheid, meten van de prestatie
  • Goedgekeurde leverancier: voldoet aan de minimale eisen, lokale betrokkenheid in projecten

Leveranciersgedragsregels

De leveranciersgedragsregels dienen te werken als een platform om het juiste gedrag te waarborgen voor duurzame en betrouwbare relaties tussen BAM en haar leveranciers.