Leveranciersmanagement

De leveranciers van BAM zijn van vitaal belang voor het succes van ons bedrijf. Een hoog percentage van onze omzet bestaat uit inkoop, dus het is belangrijk om betrouwbare en duurzame relaties op te bouwen met onze leveranciers. Ons succes is nauw verbonden met het succes van onze toeleveringsketen.

Leveranciersbeleid

Onze visie en doelstellingen nastreven kan BAM niet alleen. Het waarborgen, stimuleren en innoveren van onze kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid, industrialisering en digitalisering doen we daarom samen met onze leveranciers. Samen optrekken in tenders is de sleutel tot het winnen van projecten.

Ieder jaar besteedt BAM significante bedragen aan de inkoop van producten en diensten om onze civiele projecten, bouw- en vastgoedprojecten te ondersteunen. Afhankelijk van de productgroepen en of diensten streven we naar het creëren van voordelen die project overstijgend, regio overstijgend of bedrijfssegment overstijgend zijn.

De leverancierspiramide

Door leveranciers te categoriseren volgens de leverancierspiramide bepalen we in de regio’s op wat voor manier we met welke (beperkte) groep leveranciers duurzame relaties opbouwen, zodat we bewust samenwerken en de omgang met onze leveranciers proactief managen. 

  • Kern - Leveranciers en onderaannemers die het onderscheidend vermogen van BAM vergroten en vice versa. BAM wil met deze partijen een nauwe samenwerking onderhouden en haar visie en doeleinden delen en nastreven.
  • Voorkeur - Leveranciers en onderaannemers waar BAM een relatie mee opbouwt en regelmatig mee samenwerkt op projecten. Deze leveranciers zijn projectoverstijgend inzetbaar, hebben projectoverstijgende mogelijkheden en betrokkenheid.
  • Geselecteerd - Door BAM geselecteerde leveranciers om projecten aan uit te besteden.
  • Geregistreerd - Leveranciers en onderaannemers in de systemen van BAM die voldoen aan de minimale eisen.

Leveranciers managen betekent ook hun prestaties meten. Jaarlijks voeren we honderden leveranciersevaluaties uit en bespreken deze met onze kern- en voorkeurleveranciers. 
Dit helpt om onze relatie met de leveranciers continu te verbeteren en de juiste leverancier of onderaannemer te betrekken bij onze projecten. 

Het aanhoudend boven of onder niveau presenteren door een leverancier of het al dan niet meebewegen in onze visie en doelstellingen kunnen leiden tot een andere plaats in de leverancierspiramide.

We hebben elkaar nodig om verder te komen en leveranciersmanagement helpt hierbij.