Leveranciersrelaties

De leveranciers van BAM zijn van vitaal belang voor het succes van ons bedrijf. Een hoog percentage van onze omzet bestaat uit inkoop, dus het is belangrijk om betrouwbare en duurzame relaties op te bouwen met onze leveranciers. Ons succes is nauw verbonden met het succes van onze toeleveringsketen.

Leveranciers

Ieder jaar besteedt BAM significante bedragen aan de inkoop van goederen en diensten om onze duizenden bouwprojecten te ondersteunen. Het merendeel van onze omzet bestaat uit onderaanneming.

Jaarlijks heeft BAM ongeveer 41.000 leveranciers die leveren aan onze verschillende werkmaatschappijen voor de uitvoering van civiele projecten en bouw- en vastgoedprojecten.

Het brede spectrum van goederen en diensten die wij inkopen loopt van categorieën als installatie werkzaamheden, beton, staal, gevels, materieel, wagenpark, facilitaire diensten en IT. Afhankelijk van de categorie streven we naar het creëren van voordelen die project overstijgend, bedrijf overstijgend of land overstijgend zijn.

Leveranciersbeleid

Ons leveranciersbeleid is gebaseerd op waardevermeerdering voor BAM, die wij ten gunste kunnen laten komen van onze opdrachtgevers. Betrouwbare en duurzame relaties zijn belangrijk voor ons en wij werken graag met onze belangrijkste leveranciers en voorkeursleveranciers. Samen optrekken in tenders is de sleutel tot het winnen van projecten. Voor BAM betekent dit dat de leverancier voorkeur heeft om met ons samen te werken, terwijl we tegelijkertijd samenwerken in lijn met onze visie en doelstellingen.

Leveranciers managen betekent ook hun prestaties meten. Jaarlijks voeren we duizenden leveranciersevaluaties uit. Deze evaluaties helpen om continu te verbeteren en de juiste leverancier te kiezen in onze projecten.

  • Strategische leverancier: gecentraliseerde aangepaste benadering met focus op de waarde van de relatie voor geheel BAM
  • Voorkeursleverancier: project overstijgend inzetbaar, project overstijgende mogelijkheden en betrokkenheid, meten van de prestatie
  • Goedgekeurde leverancier: voldoet aan de minimale eisen, lokale betrokkenheid in projecten

 

Leveranciersgedragsregels

De leveranciersgedragsregels dienen te werken als een platform om het juiste gedrag te waarborgen voor duurzame en betrouwbare relaties tussen BAM en haar leveranciers.