Veiligheid

Veiligheid staat bij BAM op nummer 1. Het is het állerbelangrijkste!

Mede vanwege deze overtuiging is Koninklijke BAM Groep één van de initiatiefnemers van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB).

Veilig gedrag op de bouwplaats verbeteren. Dat is het doel van de reeds grote en nog steeds groeiende groep bedrijven en overheidsinstellingen die de GCVB hebben onderschreven. Zelf meedoen of een overzicht met deelnemende bedrijven bekijken kan via https://gc-veiligheid.nl/deelnemers.

Veiligheid in Aanbesteding

Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB)  hebben ondertekend veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten. We noemen deze gezamenlijke afspraak: Veiligheid in Aanbesteding (ViA).

 • Wat moet u regelen en waar?
  Wanneer u met regelmaat werkzaamheden in onderaanneming uitvoert voor BAM, of voor één van de andere deelnemende bedrijven, dient u zich te certificeren volgens de eisen van de ViA. U kunt zich daarvoor wenden tot een Ladder Certificerende Instelling (LCI).
 • Is ViA voor mijn bedrijf van toepassing?
  Alleen u zelf weet de financiële waarde en risicoklasse van de werkzaamheden die u uitvoert. De instructievideo en het stroomschema op de website van de ViA kunnen u hierbij helpen.
 • Wat zijn de kosten?
  Kosten voor certificering komen voor uw eigen rekening. Kijk voor meer informatie op de website van de Veiligheidsladder.
 • Meer weten?
  Raadpleeg de website https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via.

Vragen?

Dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon binnen BAM.

Een rommelige bouwlocatie kent potentieel gevaarlijke situaties die vermijdbaar zijn. We willen een cultuur creëren waarin iedereen uit zichzelf doet wat nodig is om veilig te werken.