Toelichting op het opvragen van WKA-documenten

Om de risico’s te beperken die samenhangen met (i) de keten- en inlenersaansprakelijkheid en (ii) de inzet van zzp’ers, vraagt BAM bepaalde documenten op van toeleveranciers (onderaannemers, zzp’ers en uitleners van personeel).

BAM heeft het opvragen van onder andere WKA documenten uitbesteed aan For Suppliers. For Suppliers is gespecialiseerd in het uitvragen, valideren en beschikbaar stellen van gegevens voor opdrachtgevers. Dit betekent dat u voortaan de voor ons benodigde basisinformatie maar op één plek hoeft aan te leveren en up to date te houden! Handig, en wij beschikken zo altijd over de meest recente informatie van uw organisatie.

Wat zijn voor u de voordelen?

 • Slechts op één platform kosteloos gegevens, documenten en bedrijfscertificaten verstrekken en bijhouden;
 • Een eigen beveiligde account bij For Suppliers, hier kun je eenvoudig gegevens uploaden en later ook aanvullen of wijzigen; 
 • For Suppliers informeert je wanneer de geldigheid van documenten verloopt en vraagt je om nieuwe geldige documenten aan te leveren.

Wat kunt u verwachten:

 • U ontvangt een e-mail van For Suppliers met een uitnodiging om uw gegevens te verstrekken;
 • Voor meer informatie over For Suppliers of vragen over het platform kunt u kijken op www.forsuppliers.com.

Enkele aandachtspunten:

 • Verklaring betalingsgedrag Ketenaansprakelijkheid bij onderaanneming en Inlenersaansprakelijkheid wanneer het inlenen van personeel betreft; elke 3 maanden verzoekt For Suppliers u om een nieuwe versie.
 • Kopie G-rekeningovereenkomst, let op dit betreft de overeenkomst tussen u en de Belastingdienst. U levert deze overeenkomst éénmalig aan, of wanneer u van bank wijzigt de nieuwe overeenkomst.
 • Certificaat van de Stichting Normering Arbeid (SNA); For Suppliers vraagt dit certificaat éénmalig op. U kunt dit certificaat downloaden van de volgende website: www.normeringarbeid.nl.
 • Beschikking goedkeuring alternatief voor storting op de G-rekening van de Belastingdienst; For Suppliers vraagt dit document jaarlijks bij u op.

Als u vragen heeft over de documenten dan kunt u contact opnemen met For Suppliers.

Project gerelateerde documenten ter beperking van de risico’s van BAM (zoals manurenstaten) worden niet door For Suppliers uitgevraagd. Deze dienen altijd met de factuur te worden meegezonden naar de betreffende werkmaatschappij.

Status facturen

Via de link https://statusinvoices.bam.com/ kunt u de status van uw eigen verkoopfacturen opvragen.

XML facturen zijn binnen een halve dag zichtbaar, papieren en PDF facturen zijn (uiterlijk) binnen een week zichtbaar.

Behalve de gevraagde factuur worden ook de eerstvolgende 5 aan de gevraagde factuur gerelateerde facturen getoond.

Minimum vereisten manurenstaat

Een manurenstaat (bijlage bij factuur van onderaannemer of uitlener van personeel) dient minimaal de volgende gegevens te vermelden per arbeidskracht die door of namens de onderaannemer of uitlener van personeel is ingezet gedurende de factuurperiode:

 • voorletters en achternaam
 • BSN (of geboortedatum bij inzet van een ZZP'er)
 • specificatie van de gewerkte uren per dag per week

In de overeenkomst met de onderaannemer of uitlener van personeel kan zijn overeengekomen dat aanvullende gegevens in de manurenstaat vermeld moeten worden.