Spreiding aandelenbezit

BAM volgt de ontwikkeling van haar aandeelhoudersbasis nauwgezet door gebruik te maken van publieke marktinformatie en een jaarlijks verslag omtrent identificatie van aandeelhouders. In het kader van de Wet financieel toezicht dienen aandeelhouders met een belang van 3 procent of meer dit te melden bij de AFM, en tevens wanneer hun belang bepaalde drempels overschrijdt. De Onderneming houdt 6.111.432 eigen aandelen (2 procent), waarvan 1.629.402  voor het langetermijnbeloningsplan voor het management.

De volgende institutionele beleggers hebben volgens het register van de Wet Melding Zeggenschap (WMZ 2006) reële belangen van 3 procent of meer. Binnen de meldingsdrempels kunnen echter mutaties zijn opgetreden.

 

Belang in %
geplaatst kapitaal

Datum laatste
melding WMZ

Belang boven 3%
sinds *

Dimensional Fund Advisors Ltd

4,8%

27 september 2019

26 juli 2018

NN Group N.V.

5,5%

26 mei 2015

februari 1992

I.M. Fares

5,0%

24 oktober 2014

juli 2013

Voor zover blijkt uit AFM Register substantiële deelnemingen en shortposities