Vijf-jarig overzicht

 

2018

2017 4

2016

2015

2014

Aantal winstgerechtigde gewone aandelen ultimo jaar

273.296.017

273.213.334

270.621.583

270.393.982

270.998.957

Gemiddeld aantal gewone aandelen

273.490.657

272.215.432

270.503.004

270.956.691

270.394.899

Nettoresultaat

0,09

(0,05)

0,17

0,04

(0,40)

Nettoresultaat uit voortgezette activiteiten

0,09

(0,05)

0,17

0,04

(0,40)

Gemiddeld aantal winstgerechtigde gewone aandelen (diluted)

298.269.233

296.427.682

283.642.546

270.956.691

270.394.899

Aantal winstgerechtigde gewone aandelen ultimo jaar (diluted)

298.297.517

297.584.081

294.547.317

270.393.982

270.998.957

Nettoresultaat (diluted)

0,09

(0,05)

0,17

0,04

(0,40)

Nettoresultaat uit voortgezette activiteiten (diluted)

0,09

(0,05)

0,17

0,04

(0,40)

Kasstroom

0,43

0,18

0,60

0,44

0,33

Eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders

2,61

2,64

3,08

3,34

3,05

Dividend 1

0,14

0,10

0,09

0,02

-

Pay-out (in procent)

40

50

50

50

-

Dividendrendement (in procent) 2

5,6

2,6

2,1

0,4

-

Hoogste slotkoers

4,16

5,46

5,02

5,16

4,50

Laagste slotkoers

2,37

3,45

2,97

2,22

1,65

Koers op 31 december

2,51

3,83

4,39

5,13

2,58

Gemiddelde dagomzet (in aantal aandelen)

1.723.000

1.926.000

1.717.000

3.117.000

2.742.000

Beurswaarde ultimo jaar (x € 1.000,-) 3

687.066

1.053.239

1.193.267

1.387.121

698.093

1 Dividend voorstel 2018.
2 Op basis van koers ultimo jaar.
3 Op basis van totaal aantal uitstaande gewone aandelen.
4 De vergelijkende cijfers, indien van toepassing, zijn aangepast voor IFRS 15.