Kerngegevens

(x € miljoen, tenzij anders vermeld)

Profit

2019

2018

Opbrengsten uit voortgezette activiteiten

 

 

Opbrengsten

7.209

7.208

Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen

74,1

153,2

Resultaat vóór belastingen

50,6

114,5

Nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap

11,8

23,8

 

 

 

Winst per aandeel (in €1,-)

0,04

0,09

Dividend per gewoon aandeel (in €1,-)

-

0,14

Dividend payout (in %)

-

40

Aantal aandelen per 31 december (x 1.000)

273.296

273.296

Slotkoers aandeel per 31 december (in €1)

2,69

2,51

 

 

 

Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap

628,4

729,0

Garantievermogen

748,9

846,7

Totaal activa

4.540,2

4.578,0

 

 

 

Orderportefeuille

12.659

12.692

 

 

 

Netto-investeringen in materiële vaste activa

67,7

72,2

Netto-toevoegingen gebruiksrecht activa *

115,8

-

Afschrijvingen op materiële activa

54,0

63,7

Afschrijvingen gebruiksrecht activa

99,7

-

Amortisatie op immateriële activa

5,9

6,1

Bijzondere waardeverminderingen

18,5

23,8

Kasstroom vóór dividend

189,9

117,4

 

 

 

Ratio's

 

 

Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen uit voortgezette activiteiten in % opbrengsten

1,0

2,1

Nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap in % opbrengsten

0,2

0,3

Nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap in % gemiddeld eigen vermogen

1,7

3,3

Rendement op het gemiddeld werkzaam vermogen (ROCE in %)                          

3,4

7,5

 

 

 

Kapitaalratios

 

 

Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap in % totaal activa

13,8

15,9

Garantievermogen in % totaal activa (capital ratio)

16,5

18,5

Als gevolg van de implementatie van IFRS 16 worden leaseovereenkomsten niet langer geclassificeerd als operationele of financiële lease, maar erkend als activa met een gebruiksrecht.

   

People

2019

2018

Personeel

 

 

Gemiddeld aantal medewerkers (in fte)

19.517

20.156

Aantal medewerkers per 31 december (in fte)

19.433

20.194

Opleidingskosten per medewerker (in €1,-)

819

703

Vrouw / man (in %)

17/83

17/83

 

 

 

Veiligheid

 

 

Ongevallenindex (Incident Frequency (IF))

4,8

4,2

Safety behaviour audit (SBA) (in %)

73

72

Planet

2019

2018

CO2 en energie

 

 

CO2-intensiteit (ton per miljoen €)

23,5

26,8

CO2-emissie (in kiloton)

170

193

Energie (in terrajoule)

2.442

2.744

 

 

 

Afval

 

 

Bouw- en kantoorafval (in ton per € miljoen opbrengsten)

17,7

17,9

Bouw- en kantoorafval (in kiloton)

128

129

Bouw- en kantoorafval hergebruikt/gerecyceled (in %)

75

73

Gecertificeerd duurzaam hout (in %)

99

94