Kerngegevens

(x € miljoen, tenzij anders vermeld)

Profit

2017

2016

Opbrengsten uit voortgezette activiteiten

 

 

Opbrengsten

6.604

6.976

Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen

63,3

102,7

Resultaat vóór belastingen

58,3

60,1

Nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap

12,5

46,8

 

 

 

Winst per aandeel (in €1,-)

0,05

0,17

Dividend per gewoon aandeel (in €1,-)

0,10

0,09

Dividend payout (in %) 1

50

50

Aantal aandelen per 31 december (x 1.000)

273.213

270.622

Slotkoers aandeel per 31 december (in €1)

3,83

4,39

 

 

 

Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap

852,2

834,3

Garantievermogen

967,2

946,7

Totaal activa

4.571,2

4.812,1

 

 

 

Orderportefeuille

11.609

10.193

 

 

 

Netto-investeringen in materiële vaste activa

70,7

45,1

Afschrijvingen op materiële activa

55,0

60,3

Amortisatie op immateriële activa

4,5

4,1

Bijzondere waardeverminderingen

4,8

50,7

Kasstroom vóór dividend

76,8

161,9

 

 

 

Ratio's

 

 

Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen uit voortgezette activiteiten in % opbrengsten

1,0

1,5

Nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap in % opbrengsten

0,2

0,7

Nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap in % gemiddeld eigen vermogen

1,5

5,4

 

 

 

Solvency ratios

 

 

Rendement op het gemiddeld werkzaam vermogen (ROCE in %)

2,8

2,8

Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap in % totaal activa

18,6

17,3

Garantievermogen in % totaal activa (capital ratio)

21,2

19,7

People

2017

2016

Personeel

 

 

Gemiddeld aantal medewerkers (in fte)

19.720

20.370

Aantal medewerkers per 31 december (in fte)

19.837

19.486

Opleidingskosten per medewerker (in €1,-)

614

667

Vrouw / man (in %)

16/84

15/85

 

 

 

Veiligheid

 

 

Ongevallenindex (Incident Frequency (IF))

4,6

4,8

Planet

2017

2016

CO2 en energie

 

 

CO2-emissie (in kiloton)

186

203

CO2-intensiteit (ton per miljoen €)

28,1

29,1

Energie (in terrajoule)

2.644

3.000

 

 

 

Afval

 

 

Bouw- en kantoorafval (in ton per € miljoen opbrengsten)

20,3

21,3

Bouw- en kantoorafval (in kiloton)

134

148

Scheiding van bouwafval (in %)

23

25

Afval (in miljoen ton)

1,9

2,8

Gecertificeerd duurzaam hout (in %)

97

98

1 De uitbetaling van het dividend over 2017 is gecorrigeerd voor een eenmalige niet-operationele en niet-contante afboeking van de latente belastingvorderingen.