Kerngegevens

(x € miljoen, tenzij anders vermeld)

Profit

2018

2017 *

Opbrengsten uit voortgezette activiteiten

 

 

Opbrengsten

7.208

6.535

Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen

153,2

24,9

Resultaat vóór belastingen

114,5

20,0

Nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap

23,8

(13,8)

 

 

 

Winst per aandeel (in €1,-)

0,09

(0,05)

Dividend per gewoon aandeel (in €1,-)

0,14

0,10

Dividend payout (in %) 1

40

50

Aantal aandelen per 31 december (x 1.000)

273.296

273.213

Slotkoers aandeel per 31 december (in €1)

2,51

3,83

 

 

 

Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap

729,0

721,3

Garantievermogen

846,7

836,2

Totaal activa

4.578,0

4.488,6

 

 

 

Orderportefeuille

12.692

11.636

 

 

 

Netto-investeringen in materiële vaste activa

72,2

70,7

Afschrijvingen op materiële activa

63,7

55,0

Amortisatie op immateriële activa

6,1

4,5

Bijzondere waardeverminderingen

23,8

4,8

Kasstroom vóór dividend

117,4

50,5

 

 

 

Ratio's

 

 

Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen uit voortgezette activiteiten in % opbrengsten

2,1

0,4

Nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap in % opbrengsten

0,3

(0,2)

Nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap in % gemiddeld eigen vermogen

3,3

(1,6)

 

 

 

Solvency ratios

 

 

Rendement op het gemiddeld werkzaam vermogen (ROCE in %)

7,5

0,6

Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap in % totaal activa

15,9

16,1

Garantievermogen in % totaal activa (capital ratio)

18,5

18,6

De vergelijkende cijfers, indien van toepassing, zijn aangepast voor IFRS 15.
1 De uitbetaling van het dividend is gecorrigeerd voor een eenmalige niet-operationele en niet-contante afboeking van de latente belastingvorderingen.

   

People

2018

2017

Personeel

 

 

Gemiddeld aantal medewerkers (in fte)

20.156

19.720

Aantal medewerkers per 31 december (in fte)

20.194

19.837

Opleidingskosten per medewerker (in €1,-)

703

614

Vrouw / man (in %)

17/83

16/84

 

 

 

Veiligheid

 

 

Ongevallenindex (Incident Frequency (IF))

4,2

4,6

Planet

2018

2017

CO2 en energie

 

 

CO2-intensiteit (ton per miljoen €)

26,8

28,1

CO2-emissie (in kiloton)

193

186

Energie (in terrajoule)

2.744

2.644

 

 

 

Afval

 

 

Bouw- en kantoorafval (in ton per € miljoen opbrengsten)

17,9

20,3

Bouw- en kantoorafval (in kiloton)

129

134

Afval (in miljoen ton)

2,3

1,9

Gecertificeerd duurzaam hout (in %)

94

98