Kerngegevens

(x € miljoen, tenzij anders vermeld)

Profit

Opbrengsten uit voortgezette activiteiten

2016

2015

Opbrengsten

6.976

7.423

Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen

102,7

88,2

Resultaat vóór belastingen

60,1

13,3

Nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap

46,8

10,2

Winst per aandeel (in €1)

2016

2015

Winst per aandeel

0,17

0,04

Dividend per gewoon aandeel (in €1)

0,09

0,02

Dividend payout (in %)

50

50

Aantal aandelen per 31 december (x 1.000)

270.622

270.394

Slotkoers aandeel per 31 december (in €1)
 

4,39
 

5,13
 

Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap

834,3

902,1

Garantievermogen

946,7

1.026,5

Totaal activa
 

4.812,1
 

4.852,2
 

Orderportefeuille
 

10.193
 

11.480
 

Netto-investeringen in materiële vaste activa

45,1

41,7

Afschrijvingen op materiële activa

60,3

66,5

Amortisatie op immateriële activa

4,1

4,0

Bijzondere waardeverminderingen

50,7

39,1

Kasstroom vóór dividend

161,9

119,8

Ratio's

2016

2015

- Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen uit voortgezette activiteiten in % opbrengsten

1,5

1,2

- Nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap in % opbrengsten

0,7

0,1

- Nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap in % gemiddeld eigen vermogen

5,4

1,2

Solvabiliteitratio's

2016

2015

- ROCE (in %)

2,8

0,2

- Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap in % totaal activa

17,3

18,6

- Garantievermogen in % totaal activa

19,7

21,2

People

Personeel

2016

2015

Gemiddeld aantal medewerkers (in fte)

20.370

21.916

Aantal medewerkers per 31 december (in fte)

19.486

21.248

Opleidingskosten per medewerker (in €1)

667

509

Vrouw / man (in %)

15/85

14/86

Veiligheid

2016

2015

Ongevallenindex (Incident Frequency (IF))

4,8

4,5

Planet

CO2 en energie

2016

2015

CO2-emissie (in kiloton)

203

230

CO2-emissie-intensiteit (ton per miljoen €)

29,1

30,9

Energie (in terrajoule)

3.000

3.356

Afval

2016

2015

Afval (in miljoen ton)

2,8

2,4

Bouw- en kantoorafval (in kiloton)

148

161

Scheiding van bouwafval (in %)

25

29