Investor relations

Koninklijke BAM Groep hecht grote waarde aan transparante en gelijke informatieverstrekking aan beleggers. Het investorrelationsbeleid van BAM is erop gericht beleggers tijdig, volledig en eenduidig te informeren over strategie, doelstellingen, prestaties en vooruitzichten van de Groep.

Zonder goede communicatie met beleggers zullen de in de onderneming behaalde resultaten onvoldoende tot uitdrukking komen in de waardering van het aandeel.

Alle bijeenkomsten voor pers en analisten ter gelegenheid van de publicatie van jaarcijfers en halfjaarcijfers zijn via internet (webcast) voor iedereen toegankelijk. De voertaal tijdens de bijeenkomsten voor de pers is Nederlands, tijdens de bijeenkomsten voor analisten Engels. Alle conference calls met pers en analisten ter gelegenheid van de publicatie van eerste- en derdekwartaalcijfers zijn via de telefoon voor iedereen toegankelijk. De voertaal van deze conference calls is Engels.

Investor relations manager

Michel Aupers

Michel Aupers

Aandeelhouders, analisten en andere geïnteresseerden kunnen zich met vragen over Koninklijke BAM Groep, richten tot de manager investor relations, Michel Aupers:

Koninklijke BAM Groep
ir@bam.com
Runnenburg 9 - 3981 AZ Bunnik
P.O. Box 20 - 3980 CA Bunnik
+31 (0)30 659 89 88