Aandeel

Beursnotering

BAM is sinds 1959 genoteerd aan Euronext Amsterdam (symbool: BAMNB; ISIN code: NL0000337319). Het aandeel is opgenomen in de Amsterdam Smallcap Index (AScX) en opties op gewone aandelen worden verhandeld door Liffe, de derivatenbeurs van Euronext. De totale beurswaarde (marktkapitalisatie) van de Groep bedroeg ultimo 2023 € 651 miljoen (ultimo 2022: € 582 miljoen).

Beleid investor relations

Het investor-relationsbeleid van BAM is erop gericht om stakeholders nauwkeurig, transparant, consistent, gelijktijdig en tijdig van informatie te voorzien. Onder stakeholders verstaan we bestaande en potentiële aandeelhouders, financiële instellingen, brokers en de media. BAM vindt het belangrijk dat er duidelijkheid is over de strategie, prestaties en besluiten en zo bewustwording en vertrouwen te creëren. Informatie wordt beschikbaar gesteld door middel van het jaarverslag, (financiële) kwartaalinformatie, persberichten en presentaties voor beleggers. Deze informatie is beschikbaar op de website. BAM publiceert koersgevoelige informatie zonder vertraging door middel van persberichten en op de website.

In de verslaggevingscyclus gedurende het jaar neemt BAM een gesloten periode in acht, waarin geen bijeenkomsten met bestaande of potentiële beleggers plaatsvinden. Voor de (half-)jaarresultaten geldt een periode van zes weken vóór de datum van publicatie. Voor de handelsberichten van het eerste kwartaal en de eerste negen maanden geldt een gesloten periode van drie weken vóór de dag van publicatie.

Voor meer informatie over investor relations zie www.bam.com, menu Investor relations, of neem contact op met de manager Investor Relations, Michel Aupers, e-mail ir@bam.nl, telefoon (030) 659 89 88.

Koersverloop

De slotkoers van 2023 van het gewone aandeel bedroeg € 2,42. Dit was 12 procent lager dan de slotkoers van 2022 (€ 2,17). De AScX-index eindigde het jaar 1 procent hoger. Over de afgelopen vijf jaar daalde de koers van het aandeel BAM met 4 procent. Ter vergelijking: de AEX en de AScX-index zijn in dezelfde periode respectievelijk met 51 procent en 28 procent gestegen.

Grafiek 58 toont de geschiedenis van de BAM-koers over de afgelopen vijf jaar.

Ordinary share price movement

Handelsvolume op Euronext Amsterdam

Het gemiddeld aantal verhandelde gewone aandelen per dag bedroeg in het boekjaar 1.785.000 (2022: 2.151.000). De gemiddelde dagelijkse waarde van handelen in 2023 was € 3,9 miljoen (2022: € 5,4 miljoen).

Specificatie van het aantal uitstaande aandelen

2023

2022

Uitstaande gewone aandelen per 31 december

284.037.876

279.407.449
Ingekochte aandelen in verband met LTB

(5.947.165)

(6.805.850)
Overige treasury shares

(9.112.457)

(4.482.030)
Uitstaande winstgerechtigde gewone aandelen per 31 december

268.978.254

268.119.569
Percentage winstgerechtigde gewone aandelen

94,7%

96,0%