Aandeel

Beursnotering

BAM is sinds 1959 genoteerd aan Euronext Amsterdam (symbool: BAMNB; ISIN code: NL0000337319). Het aandeel is opgenomen in de Amsterdam Smallcap Index (AScX) en opties op gewone aandelen worden verhandeld door Liffe, de derivatenbeurs van Euronext. De totale beurswaarde (marktkapitalisatie) van de Groep bedroeg ultimo 2021 € 735 miljoen (ultimo 2020: € 466 miljoen).

Beleid investor relations

Het investor-relationsbeleid van BAM is erop gericht om stakeholders nauwkeurig, transparant, consistent, gelijktijdig en tijdig van informatie te voorzien. Onder stakeholders verstaan we bestaande en potentiële aandeelhouders, financiële instellingen, brokers en de media. BAM vindt het belangrijk dat er duidelijkheid is over de strategie, prestaties en besluiten en zo bewustwording en vertrouwen te creëren. Informatie wordt beschikbaar gesteld door middel van het geïntegreerde jaarverslag, (financiële) kwartaalinformatie, persberichten en presentaties voor beleggers. Deze informatie is beschikbaar op de website. BAM publiceert koersgevoelige informatie zonder vertraging door middel van een persbericht en op de website.

BAM publiceert elk kwartaal (financiële) informatie. De jaarcijfers en de halfjaarcijfers worden gepresenteerd tijdens analistenbijeenkomsten. De trading updates over het eerste kwartaal en de eerste negen maanden worden gepresenteerd tijdens conference calls. De voertaal tijdens deze bijeenkomsten is Engels en ze kunnen live worden gevolgd via de website van BAM. BAM organiseert bijeenkomsten voor beleggers (road shows) en neemt deel aan conferenties om bestaande en potentiële beleggers te ontmoeten. Alle data en locaties worden op de website gepubliceerd.

BAM neemt een gesloten periode in acht, waarin geen bijeenkomsten met bestaande of potentiële beleggers plaatsvinden. Voor de jaarresultaten geldt deze periode van 1 januari tot de datum van publicatie. Voor het halfjaarresultaat is de gesloten periode van 1 juli tot de dag van publicatie. Voor de trading-updates van het eerste kwartaal en de eerste negen maanden loopt de gesloten periode van resp. 1 april en 1 oktober tot de dag van publicatie.

BAM wordt gevolgd door analisten van alle vooraanstaande Nederlandse brokers. De informatievoorziening door de broker is essentieel bij het onderbouwen van beleggingsadvies aan hun cliënten. Onderzoeksrapporten over BAM zijn beschikbaar via deze brokers. Zie de website voor de contactgegevens. Alle activiteiten voldoen aan de regels van Euronext Amsterdam en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Voor meer informatie over investor relations zie www.bam.com, menu Investor relations, of neem contact op met de manager Investor Relations, de heer Michel Aupers, e-mail ir@bam.nl, telefoon, telephone +31 (0)30 659 89 88.

Koersverloop

De slotkoers van 2021 van het gewone aandeel bedroeg € 2,69. Dit was 57 procent hoger dan de slotkoers van 2020 (€ 1,71). De AScX-index eindigde het jaar 23 procent hoger. Over de afgelopen vijf jaar daalde de koers van het aandeel BAM met 39 procent. Ter vergelijking: de AEX en de AScX-index zijn in dezelfde periode respectievelijk met 65 procent en 87 procent gestegen.

Ordinary share price movement

Handelsvolume op Euronext Amsterdam

In 2021 zijn er gemiddeld zijn per handelsdag 2.021.000 gewone aandelen verhandeld (2020: 3.331.000). Gemiddeld is in 2021 voor € 4,8 miljoen per handelsdag aan aandelen BAM verhandeld (2020: € 5,3 miljoen).

De ontwikkeling van het aantal uitstaande aandelen

2021

2020

Uitstaande gewone aandelen per 1 januari

279.407.449

279.407.449

Aandelen uitgekeerd als dividend

-

-

Uitstaande gewone aandelen per 31 december

279.407.449

279.407.449

Ingekochte aandelen ter voorkoming van verwatering door stockdividend

(937.216)

(3.311.432)

Ingekochte aandelen in verband met LTB

(5.174.216)

(2.800,000)

Uitstaande winstgerechtigde gewone aandelen per 31 december

273.296.017

273.296.017

Percentage winstgerechtigde gewone aandelen

97,8%

97,8%