Aandeel

Beursnotering

BAM is sinds 1959 genoteerd aan Euronext Amsterdam (symbool: BAMNB; ISIN code: NL0000337319). Het aandeel is opgenomen in de Amsterdam Smallcap Index (AScX) en opties op gewone aandelen worden verhandeld door Liffe, de derivatenbeurs van Euronext. De totale beurswaarde (marktkapitalisatie) van de Groep bedroeg ultimo 2022 € 582 miljoen (ultimo 2021: € 735 miljoen).

Beleid investor relations

Het investor-relationsbeleid van BAM is erop gericht om stakeholders nauwkeurig, transparant, consistent, gelijktijdig en tijdig van informatie te voorzien. Onder stakeholders verstaan we bestaande en potentiële aandeelhouders, financiële instellingen, brokers en de media. BAM vindt het belangrijk dat er duidelijkheid is over de strategie, prestaties en besluiten en zo bewustwording en vertrouwen te creëren. Informatie wordt beschikbaar gesteld door middel van het jaarverslag, (financiële) kwartaalinformatie, persberichten en presentaties voor beleggers. Deze informatie is beschikbaar op de website. BAM publiceert koersgevoelige informatie zonder vertraging door middel van persberichten en op de website.

BAM publiceert elk kwartaal (financiële) informatie. De jaarcijfers en de halfjaarcijfers worden gepresenteerd tijdens analistenbijeenkomsten. De handelsberichten (trading updates) over het eerste kwartaal en de eerste negen maanden worden gepresenteerd tijdens conference calls. De voertaal tijdens deze bijeenkomsten is Engels en ze kunnen live worden gevolgd via de website van BAM. BAM organiseert bijeenkomsten voor beleggers (road shows) en neemt deel aan conferenties om bestaande en potentiële beleggers te ontmoeten. Alle data en locaties worden op de website gepubliceerd.

In de verslaggevingscyclus gedurende het jaar neemt BAM een gesloten periode in acht, waarin geen bijeenkomsten met bestaande of potentiële beleggers plaatsvinden. Voor de (half-)jaarresultaten geldt een periode van zes weken vóór de datum van publicatie. Voor de handelsberichten van het eerste kwartaal en de eerste negen maanden geldt een gesloten periode van drie weken vóór de dag van publicatie.

BAM wordt gevolgd door analisten van alle vooraanstaande Nederlandse brokers. De informatievoorziening door de broker is essentieel bij het onderbouwen van beleggingsadvies aan hun cliënten. Onderzoeksrapporten over BAM zijn beschikbaar via deze brokers.

Alle activiteiten voldoen aan de regels van Euronext Amsterdam en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Voor meer informatie over investor relations zie www.bam.com, menu Investor relations, of neem contact op met de manager Investor Relations, Michel Aupers, e-mail ir@bam.nl, telefoon (030) 659 89 88.

Koersverloop

De slotkoers van 2022 van het gewone aandeel bedroeg € 2,17. Dit was 19 procent lager dan de slotkoers van 2021 (€ 2,69). De AScX-index eindigde het jaar 15 procent lager. Over de afgelopen vijf jaar daalde de koers van het aandeel BAM met 43 procent. Ter vergelijking: de AEX en de AScX-index zijn in dezelfde periode respectievelijk met 27 procent en 9 procent gestegen.

Grafiek 51 toont de geschiedenis van de BAM-koers over de afgelopen vijf jaar.

Ordinary share price movement

Handelsvolume op Euronext Amsterdam

Het gemiddeld aantal verhandelde gewone aandelen per dag bedroeg in het boekjaar 2.151.000 (2021: 2.021.000). De gemiddelde dagelijkse waarde van handelen in 2022 was € 5,4 miljoen (2021: € 4,8 miljoen).

De ontwikkeling van het aantal uitstaande aandelen

2022

2021

Uitstaande gewone aandelen per 31 december

279.407.449

279.407.449

Ingekochte aandelen in verband met LTB

(6.805.850)

(5.174.216)

Overige treasury shares

(4.482.030)

(937.216)

Uitstaande winstgerechtigde gewone aandelen per 31 december

268.119.569

273.296.017

Percentage winstgerechtigde gewone aandelen

96,0%

97,8%