Aandeelhouders

BAM volgt de ontwikkeling van haar aandeelhoudersbasis nauwgezet door gebruik te maken van publieke marktinformatie en een jaarlijks verslag omtrent identificatie van aandeelhouders. In het kader van de Wet financieel toezicht dienen aandeelhouders met een belang van 3 procent of meer dit te melden bij de AFM, en tevens wanneer hun belang bepaalde drempels overschrijdt. Ultimo 2021 heeft geen aandeelhouder een belang van 3 procent of meer gemeld. De Onderneming houdt 6.111.432 eigen aandelen (2 procent), waarvan 5.174.216 aandelen voor het langetermijnbeloningsplan voor het management.

Geographical distribution shareholders

Geographical distribution shareholders