Aandeelhouders

BAM volgt de ontwikkelingen van haar aandeelhoudersbasis nauwgezet door openbare marktinformatie en een jaarlijks aandeelhoudersidentificatierapport. Op grond van de Wet op het financieel toezicht moeten aandeelhouders aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bekendmaken wanneer zij 3 procent of meer aandelen bezitten en wanneer zij overstappen naar een ander drempelniveau. Eind 2022 heeft Acadian Asset Management bekend gemaakt een positie te hebben genomen van meer dan 3 procent in het aandelenkapitaal van BAM. BAM houdt 11.287.880 (4 procent) eigen aandelen, waarvan 6.805.850 aandelen voor het langetermijnbeloningsplan voor het management.

In 2022 heeft BAM een beleid geïntroduceerd om aandelen terug te kopen om te voldoen aan de verplichtingen van de onderneming voor diverse aandelen-beloningsregelingen voor medewerkers. Het totaal aantal aandelen dat in aanmerking komt voor dividend nam af van 5.176.448 ultimo 2022 ten opzichte van het begin van het jaar, na uitvoering van het aandeleninkoopprogramma om te voldoen aan de verplichtingen van BAM voor diverse aandelen-beloningsregelingen voor medewerkers die onvoorwaardelijk worden tot april 2025.

Geographical distribution shareholders