Vijfjarenoverzicht

 

2021

2020

2019

2018

2017 4

Aantal winstgerechtigde gewone aandelen ultimo jaar

273.296.017

273.296.017

273.296.017

273.296.017

273.213.334

Gemiddeld aantal gewone aandelen

273.296.017

273.296.017

273.495.636

273.490.657

272.215.432

Nettoresultaat

0,07

(0,45)

0,04

0,09

(0,05)

Nettoresultaat uit voortgezette activiteiten

0,07

(1,00)

0,04

0,09

(0,05)

Gemiddeld aantal winstgerechtigde gewone aandelen (diluted)

284.460.568

299.124.151

299.039.187

298.269.233

296.427.682

Aantal winstgerechtigde gewone aandelen ultimo jaar (diluted)

273.296.017

298.143.950

299.157.729

298.297.517

297.584.081

Nettoresultaat (diluted)

0,07

(0,45)

0,04

0,09

(0,05)

Nettoresultaat uit voortgezette activiteiten (diluted)

0,07

(1,00)

0,04

0,09

(0,05)

Kasstroom

0,78

0,41

0,69

0,43

0,18

Eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders

2,39

2,13

2,30

2,61

2,64

Dividend 1

0,00

0,00

0,00

0,14

0,10

Pay-out (in procent)

0,0

0,0

0,0

40

50

Dividendrendement (in procent) 2

0,0

0,0

0,0

5,6

2,6

Hoogste slotkoers

3,03

2,68

4,38

4,16

5,46

Laagste slotkoers

1,61

1,03

2,16

2,37

3,45

Koers op 31 december

2,69

1,71

2,69

2,51

3,83

Gemiddelde dagomzet (in aantal aandelen)

2.021.000

3.331.000

2.528.000

1.723.000

1.926.000

Beurswaarde ultimo jaar (x € 1.000,-) 3

735.166

465.970

734.074

687.066

1.053.239

 

1 Dividend voorstel
2 Op basis van koers ultimo jaar.

3 Op basis van totaal aantal uitstaande gewone aandelen.
4 De vergelijkende cijfers, indien van toepassing, zijn aangepast voor IFRS 15.