Vijfjarenoverzicht

  2022

2021

2020

2019

2018 5

Aantal winstgerechtigde gewone aandelen ultimo jaar

268.119.569

273.296.017

273.296.017

273.296.017

273.296.017

Gemiddeld aantal gewone aandelen

271.783.810

273.296.017

273.296.017

273.495.636

273.490.657

Nettoresultaat

0,66

0,07

(0,45)

0,04

0,09

Eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders

3,02

2,39

2,13

2,30

2,61

Dividend 1

0,15

0,00

0,00

0,00

0,14

Pay-out (in procent)

22 2

0,0

0,0

0,0

40

Dividendrendement (in procent) 3

6,9

0,0

0,0

0,0

5,6

Hoogste slotkoers

3,44

3,03

2,68

4,38

4,16

Laagste slotkoers

1,97

1,61

1,03

2,16

2,37

Koers op 31 december

2,17

2,69

1,71

2,69

2,51

Gemiddelde dagomzet (in aantal aandelen)

2.151.000

2.021.000

3.331.000

2.528.000

1.723.000

Beurswaarde ultimo jaar (x € 1.000,-) 4

581.819

735.166

465.970

734.074

687.066

1 Dividend voorstel 2022.
2 Payout van 32 procent, exclusief eenmalige resultaat van transactie voor Wayss & Freytag Ingenieurbau.
3 Op basis van koers ultimo jaar.

4 Op basis van totaal aantal uitstaande gewone aandelen.
5 De vergelijkende cijfers, indien van toepassing, zijn aangepast voor IFRS 15.