Vijfjarenoverzicht

 

2023

2022

2021

2020

2019

Aantal winstgerechtigde gewone aandelen ultimo jaar

268.978.254

268.119.569

273.296.017

273.296.017

273.296.017

Gemiddeld aantal gewone aandelen

269.966.098

271.783.810

273.296.017

273.296.017

273.495.636

Nettoresultaat

0,65

0,66

0,07

(0,45)

0,04

Eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders

3,42

3,02

2,39

2,13

2,30

Dividend 1

0,20

0,15

0,00

0,00

0,00

Pay-out (in procent)

30,7

22 2

0,0

0,0

0,0

Dividendrendement (in procent) 3

8,3

6,9

0,0

0,0

0,0

Hoogste slotkoers

2,68

3,44

3,03

2,68

4,38

Laagste slotkoers

1,76

1,97

1,61

1,03

2,16

Koers op 31 december

2,42

2,17

2,69

1,71

2,69

Gemiddelde dagomzet (in aantal aandelen)

1.785.000

2.151.000

2.021.000

3.331.000

2.528.000

Beurswaarde ultimo jaar (x € 1.000,-) 4

650.927

581.819

735.166

465.970

734.074

1 Dividend voorstel 2023.
2 Payout van 32 procent, exclusief eenmalige resultaat van transactie voor Wayss & Freytag Ingenieurbau.
3 Op basis van koers ultimo jaar.
4 Op basis van totaal aantal uitstaande gewone aandelen.