Vijfjarenoverzicht

 

2020

2019

2018

2017 4

2016

Aantal winstgerechtigde gewone aandelen ultimo jaar

273.296.017

273.296.017

273.296.017

273.213.334

270.621.583

Gemiddeld aantal gewone aandelen

273.296.017

273.495.636

273.490.657

272.215.432

270.503.004

Nettoresultaat

(0,45)

0,04

0,09

(0,05)

0,17

Nettoresultaat uit voortgezette activiteiten

(1,00)

0,04

0,09

(0,05)

0,17

Gemiddeld aantal winstgerechtigde gewone aandelen (diluted)

299.124.151

299.039.187

298.269.233

296.427.682

283.642.546

Aantal winstgerechtigde gewone aandelen ultimo jaar (diluted)

298.143.950

299.157.729

298.297.517

297.584.081

294.547.317

Nettoresultaat (diluted)

(0,45)

0,04

0,09

(0,05)

0,17

Nettoresultaat uit voortgezette activiteiten (diluted)

(1,00)

0,04

0,09

(0,05)

0,17

Kasstroom

0,41

0,69

0,43

0,18

0,60

Eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders

2,13

2,30

2,61

2,64

3,08

Dividend 1

0,00

0,00

0,14

0,10

0,09

Pay-out (in procent)

0,0

0,0

40

50

50

Dividendrendement (in procent) 2

0,0

0,0

5,6

2,6

2,1

Hoogste slotkoers

2,68

4,38

4,16

5,46

5,02

Laagste slotkoers

1,03

2,16

2,37

3,45

2,97

Koers op 31 december

1,71

2,69

2,51

3,83

4,39

Gemiddelde dagomzet (in aantal aandelen)

3.331.000

2.528.000

1.723.000

1.926.000

1.717.000

Beurswaarde ultimo jaar (x € 1.000,-) 3

465.970

734.074

687.066

1.053.239

1.193.267

 

1 Dividend voorstel
2 Op basis van koers ultimo jaar.

3 Op basis van totaal aantal uitstaande gewone aandelen.
4 De vergelijkende cijfers, indien van toepassing, zijn aangepast voor IFRS 15.