Kerngegevens

(x € miljoen, tenzij anders vermeld)

People

2023

2022

Veiligheid    
Ongevallenindex (IF BAM)

3,4

3,7
     
Medewerkers    
Aantal medewerkers per 31 december (in fte)

13.897

13.439

Gemiddeld aantal medewerkers (in fte)

13.344

14.608

Vrouw / man (in %)

21/79

20/80

 

Planet

2023

2022

Decarbonisatie  

 

Scope 1,2 CO2-intensiteit (in ton per € miljoen opbrengsten)

10,9

13,3

Scope 1,2 CO2-emissie (in kiloton)

69

88

Energieverbruik (in terajoule)

1.378

1.475

CDP Climate-lijst

A

A
   

 

Circulariteit    
Bouw- en kantoorafvalintensiteit (in ton per € miljoen opbrengsten)

8,7

10,0

Bouw- en kantoorafval (in kiloton)

55

69

 

Profit

2023

2022

Opbrengsten

6.270,5

6.618

Gecorrigeerde EBITDA 1

304,3

350,2

Gecorrigeerde EBITDA-marge (in %)

4,9

5,3

Nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap

175,0

179,6
     
Winst per aandeel (in €)

0,65

0,66

Dividend per aandeel (in €) 2

0,20

0,15

Dividend payout (in %)

31

22

Aantal aandelen per 31 december (x 1.000)

269.966

271.784

Slotkoers aandeel per 31 december (in €)

2,42

2,17

     
Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap

920,5

810,6

Totaal activa

3.932,0

3.819,4

Garantievermogen in % totaal activa (capital ratio)

23,4

21,2

Geïnvesteerd vermogen

1.345,7

1.194,3
Rendement op geïnvesteerd vermogen (ROCE; in %)

13,7

16,8
     
Orderportefeuille

9.809

10.038

1 Gecorrigeerde EBITDA voor 2022 is inclusief het resultaat op de verkoop van Wayss & Freytag Ingenieurbau van € 52 miljoen.
2 Voor 2023 dividendvoorstel.