Kerngegevens

(x € miljoen, tenzij anders vermeld)

Profit

2020

2019

Totale activiteiten

 

 

Opbrengsten

6.809

7.209

Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen

34,3

74,1

Nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap

-122,2

11,8

 

 

 

Opbrengsten uit voortgezette activiteiten

 

 

Opbrengsten

6.768

7.176

Resultaat vóór belastingen

-236,9

23,4

Jaarresultaat uit voortgezette activiteiten

-272,0

-13,3

 

 

 

Jaarresultaat uit niet-voortgezette activiteiten

149,7

25,3

     

Winst per aandeel (in €1,-)

-0,45

0,04

Dividend per gewoon aandeel (in €1,-)

-

-

Dividend payout (in %)

-

-

Aantal aandelen per 31 december (x 1.000)

273.296

273.296

Slotkoers aandeel per 31 december (in €1)

1,71

2,69

 

   

Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap

583,4

628,4

Garantievermogen

702,1

748,9

Totaal activa

5.224,5

4.540,2

 

 

 

Orderportefeuille

13.760

12.659

 

   

Netto-investeringen in materiële vaste activa

43,9

67,7

Netto-toevoegingen gebruiksrecht activa *

77,9

115,8

Afschrijvingen op materiële activa

54,0

54,0

Afschrijvingen gebruiksrecht activa

99,2

99,7

Amortisatie op immateriële activa

6,1

5,9

Bijzondere waardeverminderingen

74,7

18,5

Kasstroom vóór dividend

111,6

189,9

 

   

Ratio's

   

Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen uit voortgezette activiteiten in % opbrengsten

0,5

1,0

Nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap in % opbrengsten

-1,8

0,2

Nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap in % gemiddeld eigen vermogen

-20,2

1,7

Rendement op het gemiddeld werkzaam vermogen (ROCE in %)                          

-4,2

3,4

 

   

Kapitaalratios

   

Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap in % totaal activa

11,2

13,8

Garantievermogen in % totaal activa (capital ratio)

13,4

16,5

Als gevolg van de implementatie van IFRS 16 worden leaseovereenkomsten niet langer geclassificeerd als operationele of financiële lease, maar erkend als activa met een gebruiksrecht.

   

People

2020

2019

Personeel

   

Aantal medewerkers per 31 december (in fte)

17.966

19.517

Gemiddeld aantal medewerkers (in fte)

18.731

19.433

Opleidingskosten per medewerker (in €1,-)

541

819

Vrouw / man (in %)

17/83

17/83

 

 

 

Veiligheid

   

Ongevallenindex (Incident Frequency (IF))

5,3

4,8

Planet

2020

2019

CO2 en energie

 

 

CO2-intensiteit (ton per miljoen €)

20,0

23,5

CO2-emissie (in kiloton)

136

170

Energie (in terrajoule)

2.047

2.442

 

 

 

Afval

 

 

Bouw- en kantoorafval (in ton per € miljoen opbrengsten)

14,6

17,7

Bouw- en kantoorafval (in kiloton)

100

128

Bouw- en kantoorafval hergebruikt/gerecyceled (in %)

76

75

Gecertificeerd duurzaam hout (in %)

99

99