Kerngegevens

(x € miljoen, tenzij anders vermeld)

People

2022

2021

Veiligheid    
Ongevallenindex (IF BAM) 3,7 4,5
     

Medewerkers

 

 

Aantal medewerkers per 31 december (in fte)

13.439

15.739

Gemiddeld aantal medewerkers (in fte)

14.608

17.001

Vrouw / man (in %)

20/80

19/81

 

Planet

2022

2021

Decarbonisatie 1

 

 

Scope 1,2 CO2-intensiteit (in ton per € miljoen opbrengsten)

13,0

14,5

Scope 1,2 CO2-emissie (in kiloton)

86

106

Energieverbruik (in terajoule)

1.475

1.649

CDP Climate-lijst A A

 

 

 

Circulariteit

   

Bouw- en kantoorafvalintensiteit (in ton per € miljoen opbrengsten)

10,0

11,6

Bouw- en kantoorafval (in kiloton)

66

85

 

Profit

2022

2021

Opbrengsten

6.618

7.315

Gecorrigeerde EBITDA 2

350,2

278,4

Gecorrigeerde EBITDA-marge (in %)

5,3

3,8

Nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap 179,6 18,1

 

 

 

Winst per aandeel (in €)

0,66

0,07

Dividend per aandeel (in €)

0,15

-

Dividend payout (in %)

22

-

Aantal aandelen per 31 december (x 1.000)

271.784

273.296

Slotkoers aandeel per 31 december (in €)

2,17

2,69

 

 

 

Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap

810,6

653,6

Totaal activa

3.819,4

4.495,9

Garantievermogen in % totaal activa (capital ratio)

21,2

14,5 

Geïnvesteerd vermogen 1.194,3 1.272,6
Rendement op geïnvesteerd vermogen (ROCE; in %) 16,8 5,6
     

Orderportefeuille

10.038

13.243

1 De nieuwe decarbonisatie-doelstellingen van BAM zijn gesplitst in scope 1-, 2- en 3-doelen. De kerngegeven omvatten nu uitsluitend scope 1 en 2 CO2-emissies en sluiten CO2-emissies uit met betrekking tot woon-werkverkeer van medewerkers. Deze werden in voorgaande jaren opgenomen in de CO2-voetafdruk, maar worden nu gerapporteerd onder scope 3-emissies. Cijfers voor 2021 zijn dienovereenkomstig aangepast en omvatten nu alleen scope 1 en scope 2 CO2 -emissies en energieverbruik.
2 Gecorrigeerde EBITDA voor 2022 is inclusief het resultaat op de verkoop van Wayss & Freytag Ingenieurbau van € 52 miljoen