Kerngegevens

(x € miljoen, tenzij anders vermeld)

Profit

2021

2020

Totale activiteiten

 

 

Opbrengsten

7.315

6.809 1

Gecorrigeerde EBITDA 2

278,4

200,8 3

Nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap

18,1

-122,2

 

 

 

Opbrengsten uit voortgezette activiteiten

 

 

Opbrengsten

7.315

6.768

Resultaat vóór belastingen

65,8

-236,9

Jaarresultaat uit voortgezette activiteiten

17,0

-272,0

 

 

 

Jaarresultaat uit niet-voortgezette activiteiten

-

149,7

 

 

 

Winst per aandeel (in €1,-)

0,07

-0,45

Dividend per gewoon aandeel (in €1,-)

-

-

Dividend payout (in %)

-

-

Aantal aandelen per 31 december (x 1.000)

273.296

273.296

Slotkoers aandeel per 31 december (in €1)

2,69

1,71

 

   

Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap

653,6

583,4

Garantievermogen

653,6

702,1

Totaal activa

4.495,9

5.224,5

 

 

 

Orderportefeuille

13.243

13.760

 

   

Netto-investeringen in materiële vaste activa

33,2

43,9

Netto-toevoegingen gebruiksrecht activa

41,6

77,9

Afschrijvingen op materiële activa

51,4

54,0

Afschrijvingen gebruiksrecht activa

85,6

99,2

Amortisatie op immateriële activa

8,4

6,1

Bijzondere waardeverminderingen

48,5

74,7

Kasstroom vóór dividend

210,9

111,6

 

   

Ratio's

   

Gecorrigeerde EBITDA 2 vóór belastingen uit voortgezette activiteiten in % opbrengsten

3,8

2,9

Nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap in % opbrengsten

0,2

-1,8

Nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap in % gemiddeld eigen vermogen

2,9

-20,2

Rendement op het gemiddeld werkzaam vermogen (ROCE in %)                          

5,6

-4,2

 

   

Kapitaalratios

   

Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap in % totaal activa

14,5

11,2

Garantievermogen in % totaal activa (capital ratio)

14,5

13,4

People

2021

2020

Personeel

   

Aantal medewerkers per 31 december (in fte)

15.739

17.966

Gemiddeld aantal medewerkers (in fte)

17.001

18.731

Vrouw / man (in %)

19/81

17/83

 

 

 

Veiligheid

   

Ongevallenindex (Incident Frequency (IF))

4,5

5,3

Planet

2021

2020

CO2 en energie

 

 

CO2-intensiteit (ton per miljoen €) *

15,4

16,7

CO2-emissie (in kiloton) *

112

114

Energie (in terrajoule) *

1.649

1.631

 

 

 

Afval

 

 

Bouw- en kantoorafval (in ton per € miljoen opbrengsten)

11,6

14,6

Bouw- en kantoorafval (in kiloton)

85

100

Bouw- en kantoorafval hergebruikt/gerecyceled (in %)

77

76

Gecertificeerd duurzaam hout (in %)

99

99

 

 

 

1 Includes revenues of BAM PPP, which was classified as discontinued operations.

2 Result before tax, excluding restructuring costs, impairment charges, pension one-off, interest, depreciation and amortisation.

3 Inclusief € 118 miljoen in verband met de BAM PPP transactie met PGGM

* Voor vergelijkingsdoeleinden zijn BAM’s 2020 CO2 en energie cijfers aangepast na deconsolidatie van de asfaltfabrieken