Bestuur

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen wordt gevormd door mr. H.Th.E.M. (Henk) Rottinghuis (voorzitter), mr. drs. G. (Gosse) Boon RA (vice-voorzitter), mr. drs. B. (Bob) Elfring, mr. D. (Denise) Koopmans, M.P. (Paul) Sheffield en mevrouw dr. N.M. Skorupska.

Supervisory Board

Raad van bestuur

De raad van bestuur wordt gevormd door drs. R.J.M. (Ruud) Joosten, MBA (CEO), en drs. ing. L.F. (Frans) den Houter, RC (CFO).

Executive Board

Executive Committee

Het Executive Committee bestaat uit de raad van bestuur, alsook de Chief HR Officer en twee Chief Operating Officers (een voor de divisie Nederland en een voor de divisie Verenigd Koninkrijk en Ierland). Het Executive Committee neemt – onder eindverantwoordelijkheid van de raad van bestuur – besluiten over strategische kwesties en stelt Groepsbreed beleid vast op basis van inbreng vanuit de werkmaatschappijen en stafafdelingen.

Executive Committee