Bestuur

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen wordt gevormd door mr. H.Th.E.M. (Henk) Rottinghuis (voorzitter), mr. drs. G. (Gosse) Boon RA (vice-voorzitter), mr. drs. B. (Bob) Elfring, mr. D. (Denise) Koopmans, M.P. (Paul) Sheffield en mevrouw dr. N.M. Skorupska.

Lees meer over de raad van commissarissen

 

Raad van bestuur

De raad van bestuur wordt gevormd door drs. R.J.M. (Ruud) Joosten, MBA (CEO), en drs. ing. L.F. (Frans) den Houter, RC (CFO).

Lees meer over de raad van bestuur

 

Executive Committee

Het Executive Committee bestaat uit de raad van bestuur en twee Chief Operating Officers (een voor de divisie Nederland en een voor de divisie Verenigd Koninkrijk en Ierland). Het Executive Committee neemt – onder eindverantwoordelijkheid van de raad van bestuur – besluiten over strategische kwesties en stelt Groepsbreed beleid vast op basis van inbreng vanuit de werkmaatschappijen en stafafdelingen.

Lees meer over het Executive Committee