Bestuur

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen wordt gevormd door ir. H.L.J. (Harrie) Noy (voorzitter), ir. K.S. (Klaas) Wester (vicevoorzitter), mr. drs. G. (Gosse) Boon RA, drs. C.M.C. (Carla) Mahieu, P (Paul) Sheffield en mevrouw H. (Helle) Valentin.

Lees meer over de raad van commissarissen

 

Raad van bestuur

De raad van bestuur wordt gevormd door de ir. R.P. (Rob) van Wingerden MBA en ing. E.J. (Erik) Bax.

Lees meer over de raad van bestuur