Raad van bestuur

De raad van bestuur wordt gevormd door ir. R.P. (Rob) van Wingerden MBA en drs. ing. L.F. (Frans) den Houter.

Ir. R.P. (Rob) van Wingerden MBA (1961)

De heer Van Wingerden studeerde in 1988 af als ingenieur civiele techniek aan de Technische Universiteit Delft. Hij trad in 1988 in dienst van de Groep als project­voorbereider en was vervolgens werkzaam in diverse (project)managementfuncties bij werkmaatschappijen binnen en buiten Nederland (waaronder Taiwan en Hongkong). Hij studeerde in 1994 cum laude af voor een MBA aan Twente School of Management. Tegelijkertijd volgde hij het Advanced Management Program aan Harvard Business School in Boston. In 2000 werd hij benoemd tot directeur van HBG Bouw en Vastgoed, gevolgd door de benoeming in 2002 tot directeur bij BAM Utiliteitsbouw en in 2005 tot directievoorzitter van BAM Woningbouw.

Hij heeft de Nederlandse nationaliteit.

Nevenfuncties:

  • lid raad van commissaris­sen Koninklijke Saan;
  • lid algemeen bestuur van Bouwend Nederland;
  • lid Taskforce Bouw;
  • lid adviesraad DIMI (Delft Deltas, Infrastructures & Mobility Initiative).

De heer Van Wingerden is sinds 2008 lid raad van bestuur Koninklijke BAM Groep. In oktober 2014 werd hij benoemd tot CEO.

Elementen overeenkomst van opdracht

Drs. ing. L.F. (Frans) den Houter, RC (1974)

De heer Den Houter is opgeleid als hydrografisch ingenieur aan de Hogeschool van Amsterdam, heeft de studie bedrijfseconomie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en heeft tevens een internationale masteropleiding gevolgd in Finance and Control en is Register Controller. De heer Den Houter begon zijn carrière in 2000 bij Exxon Mobil, waar hij werkte als financieel analist en controller voor de retail operating company in de Benelux. In 2005 stapte hij over naar Shell, waar hij werkte als controller bij Shell Global Real Estate, projectmanager bij Shell Energy Europe en financieel manager voor joint ventures bij Shell Upstream International. Hij trad in 2010 in dienst van Heerema Marine Contractors (HMC) als Manager Finance and Control en vervulde daarna de functie Senior Vice President Finance, alvorens in 2012 te worden benoemd als CFO.

De heer Den Houter heeft de Nederlandse nationaliteit.

De heer Den Houter is sinds augustus 2018 lid raad van bestuur Koninklijke BAM Groep (CFO).

Elementen overeenkomst van opdracht

Rooster van aftreden

Naam Geboorte­datum Datum benoeming Datum herbenoeming Datum aftreden

R.P. van Wingerden

21-07-1961

07-05-2008
01-10-2014 (CEO)

25-04-2012
20-04-2016

Jaarlijkse algemene vergadering van 2020

L.F. den Houter

20-05-1974

01-08-2018

  Jaarlijkse algemene vergadering van 2022

Nieuwe leden van de raad van bestuur worden (her)benoemd voor een periode van vier jaar.